Městská část Praha 8 pořádá otevřené turnaje pro veřejnost…

Kdy: od 17. září do 16. října 2022

Kde: sportoviště Prahy 8

Přihlášky a další informaceo u pí V. Wildtové:

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha 8, 15.8.2022