Téměř 400 000 vyhledávání dárců pro nemocné po celém světě a téměř 1500 zprostředkovaných transplantací – to je jen ve zkratce 30 let Českého registru dárců krvetvorných buněk…

V prosinci 2021 uplyne přesně 30 let, kdy registr v pražském IKEM začal svou éru plnou smysluplné práce a zachraňování lidských životů. Byl to vůbec první registr krvetvorných buněk, který vznikl na území bývalého východního bloku, tehdy ještě jako Národní HLA centrum. Registr spolupracuje se partnerskými organizacemi bez ohledu na hranice zemí a kontinentů. 

Prakticky denně vyhledává české dárce pro nemocné z celého světa a pro české pacienty naopak shodné dárce v registrech po celém světě. Snaží se oslovovat zájemce o vstup – pořádá přednášky, osvětové a náborové akce. Své dárce provází celým procesem darování a zajišťuje transport štěpů pro příjemce kamkoli na světě. A to vše s jediným cílem, pomoci každému nemocnému, který potřebuje transplantaci kostní dřeně bez ohledu na pohlaví, rasu a sociální status. A s tím vším registru pomáhají hlavně ochotní lidé – potenciální dárci kostní dřeně, kteří do registru vstupují a kteří se dobrovolně, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu rozhodli dát pacientům s onemocněním krvetvorby šanci na život. Nových potenciálních dárců, kteří vstoupili do Registru je letos opět o trochu méně než v letech předchozích. 

„Kvůli epidemii COVID-19 se bohužel již druhý rok snížil počet nových dárců, ale i přesto jsme s počtem 1588 dárců, kteří letos do registru vstoupili spokojeni. Tohoto počtu se podařilo dosáhnout především díky usilovné práci celého týmu, spolupráci s velkými společnostmi, kde probíhaly nábory dárců kostní dřeně, ale i díky našim sponzorům, kteří každoročně přispívají na testování nových, potenciálních dárců. Pevně věřím, že tento přechodný pokles v počtu vstupujících dárců rychle doženeme a budeme moci nadále pokračovat v naší tak důležité práci.“ uvádí vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Mgr. Marie Kuříková.

DÁRCOVSTVÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK JE VŽDY DOBROVOLNÉ, BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ. 
Podmínky vstupu: • věk 18-40 let (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce) • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí • hmotnost více než 50 kg • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti) • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce) • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření • ochota věnovat svůj čas a pohodlí • zdravotní pojištění platné v ČR 
WWW.DARUJZIVOT.CZ

Autor: Redakce Precti.TO, Praha, 15.12.2021