Městská část Praha 8 vyhlašuje jednofázovou otevřenou umělecko-výtvarnou soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru na území městské části Praha 8 s názvem „Dívka s kolem“.

Ve spolupráci s vedením školy ZŠ B. Hrabala vyhlašuje v rámci programu MHMP „Umění pro město“ veřejnou umělecko-výtvarnou soutěž „Umělecké dílo Dívka s kolem“ s cílem připomenout oběť žačky školy U Zámečku (dnes ZŠ B. Hrabala) Jindřišky Novákové, popravené německými okupanty 24.10.1942 a zároveň přenést současné formálně neomezené umění do veřejného prostoru a do povědomí široké veřejnosti nejen v Praze 8. Výtvarné dílo by mělo, kromě další připomínky hrdinů operace Anthropoid, vzdát hold i všem ženám a dívkám, které podporovaly odboj a zaplatily za to cenu nejvyšší.

Pro předběžnou registraci a kompletní informace, prosím kontaktujte pana radního Michala Švarce, michal.svarc@praha8.cz.

Podklady umělecko-výtvarné soutěže „Dívka s kolem“:

https://ezak.praha8.cz/contract_display_404.html

Autor: Redakce Precti.TO, Praha, 17.1.2022