Přibližně od začátku příštího roku by měl v hlavním městě platit zákaz tranzitu nebo zásadní omezení pro vozidla nad 12 tun v osídlených oblastech…

Opatření se budou týkat mimo jiné vytížených lokalit v Praze 5 a 6. Důvodem zavedení změn je minimalizace negativních dopadů těžké nákladní dopravy na kvalitu života a zdraví obyvatel Prahy.

„Reagujeme na zastaralý systém, který byl založený na výjimkách, a také zohledňujeme již dostavěné části okruhu. Chceme chránit zdraví a životy lidí od emisí a hluku kamionů a nasměrovat těžkou tranzitní dopravu na páteřní komunikace, které vedou mimo obytné zóny města. Ulevíme tím například Pražanům na Praze 6 nebo v oblasti Holešoviček,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Omezení vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 tun se bude týkat například ulice Evropská, Drnovská, Na Radosti, Karlovarská, Rozvadovská spojka, Poncarova, ve Strahovském tunelu, v části ulice Kbelská, části Plzeňské ulici nebo části Strakonické ulice. Cílem opatření je ochrana Pražanů v obydlených oblastech metropole, jako jsou Veleslavín, Střešovice, Dejvice, Zličín, Smíchov nebo například Černý Most. Zákaz provozu nákladních vozidel pomůže minimalizovat negativní dopady na kvalitu života a zdraví obyvatel Prahy vlivem zvýšených koncentrací emisí znečišťujících látek a hluku do okolního prostředí.

Těžká tranzitní doprava je komplexní problematikou, která se dotýká celého města. Proto Magistrát hlavního města Prahy pracoval ve spolupráci s Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic na několika variantách opatření, než se podařilo vybrat vhodné řešení, na němž panuje shoda.

„Celý systém zároveň zjednodušujeme, děláme jej transparentní a ubyde i papírování, takže Silniční správní úřad už nebude muset vystavovat výjimky pro jednotlivá vozidla,“ dodává Adam Scheinherr.

Opatření obecné povahy je aktuálně vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hlavního města a mělo by vejít v platnost od začátku roku 2023. Tranzit (průjezd) nákladních vozidel Prahou by měl nově směřovat pouze po obchvatových komunikacích (Pražský okruh, ul. Novopackou apod.), čímž by měl být eliminován průjezd těžkých nákladních automobilů skrz zastavěné oblasti . Zákaz bude u exitů z Pražského okruhu (Ruzyně, Řepy, Třebonice, Jinočany, Chlumecká) a dále na mimoúrovňových křižovatkách Kbelská x Novopacká a Cínovecká x Veselská. Na území za touto dopravní značkou budou smět pouze nákladní vozidla za účelem dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

V současné době je omezen vjezd nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 tun například na komunikace Jižní spojka, K Barrandovu, Průmyslová, Vídeňská, do tunelového komplexu Blanka atd. Významný regulační efekt mají v Praze i stávající zóny s dopravním omezením, do kterých je zakázán vjezd nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny (historické centrum Prahy) a 6 tun (širší centrum Prahy), a to mimo vozidla se souhlasem hl. m. Prahy.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 4.9.2022