Nejvyšší počet darovaných orgánů a dosud nejvíce transplantovaných ledvin u dospělých pacientů…

Institut klinické a experimentální medicíny má za sebou navzdory epidemii COVIDU – 19 rekordní rok orgánových transplantací. V evropském měřítku je také pro pacienty i v pandemii jedním z nejdostupnějších transplantačních center. Chirurgové vloni provedli výměnu celkem 542 orgánů a překonali tak maximum z roku 2019. 

Zdroj: IKEM

Zdravotníci uskutečnili 169 odběrů od zemřelých dárců v transplantačním regionu IKEM. A dalších několik desítek z jiných center republiky. Transplantovali 306 ledvin, 143 jater, 41 srdcí, 39 slinivek, 10 Langerhansových ostrůvků a 3 tenká střeva. Provedli tak 66,2 procenta všech transplantací v ČR. V posledních čtyřech letech je to nárůst o 9 procent. 

„Čísla jsou o to výjimečnější, že se jich podařilo dosáhnout v probíhající epidemii. I když se naši zdravotníci také starali o stovky COVID pozitivních pacientů, nemusel IKEM dramaticky omezovat transplantační péči, spíše naopak. Transplantační programy fungovaly dál pro nemocné z celé České republiky a díky tomu zdravotníci zachránili a zkvalitnili život stovkám pacientů. Rád bych proto poděkoval nejen týmu z IKEM, ale především dárcovským nemocnicím, zdravotním pojišťovnám a ministerstvu zdravotnictví, které rozhodlo o zachování naší zdravotní péče,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. Transplantační výsledky IKEM také potvrdily, že v dostupnosti orgánů během pandemie patří mezi nejúspěšnější evropská centra. „Už v roce 2020 byla Česká republika druhá v Evropě v dostupnosti transplantací orgánů. Čísla za loňský rok jsou ještě lepší a IKEM se na těchto výsledcích podílí zásadním způsobem. V případě ledvin bylo 306 transplantací, což je historicky nejvyšší počet,“ doplňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Zdroj: IKEM

Rekordní čísla mají hned několik důvodů. Například, že IKEM navzdory covidové epidemii nijak neomezil program transplantace ledvin od žijících dárců. Velkou roli hraje i používání takzvané přístrojové perfuze ledvin a jater, metody, která dokáže výrazně zlepšit kvalitu orgánu k transplantaci. Zásadně potom pomohly převozy dárců z oddělení různých nemocnic do IKEM k příjemcům. „Ulevili jsme tak jednotkám intenzivní péče v nemocnicích zahlcených epidemií. Tím, že jsme převzali sami bezprostředně po indikaci dárce k dalším vyšetřením a péči, mohla se jim uvolnit kapacita lůžek pro více COVID pozitivních pacientů. To nám mimo jiné umožnilo transplantovat více orgánů s dobrými výsledky, “ popisuje přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. I počty těchto překladů dárců do IKEM v posledních letech rostou. Z 50 procent v roce 2012 stouply vloni na 82 procent. Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. z Odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů popisuje, že řada spolupracujících lékařů a sester z různých nemocnic řešila dárcovství často úplně poprvé. Jejich zapojení oceňuje o to víc, že souběžně čelili náporu pacientů v důsledku epidemie „Situace byla mimořádně náročná právě pro intenzivisty, na kterých je celý dárcovský program závislý. A přesto, že většina lůžek ARO byla obsazena covidovými pacienty a ti ostatní vyžadující intenzivní péči byli na lůžkách různých oddělení, podařilo se nám společně dosáhnout rekordního počtu dárců v našem regionu,“ vysvětluje Pokorná.

Zdroj: IKEM

IKEM provedl i rekordní počet transplantací Langerhansových ostrůvku a na vysoké úrovni se podařilo udržet i transplantace srdce. Vloni jich bylo u dospělých pacientů 41. „Z toho ve dvou případech jsme společně s kolegy z Fakultní nemocnice v Motole transplantovali současně srdce a plíce. Také jsme spolupracovali na 4 výměnách srdce dětským příjemcům,“ dodává přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Autor: Redakce Precti.TO, IKEM, Praha, 8.1.2022