REKONSTRUKCE TRVALA 3 MĚSÍCE, ZVÝŠÍ STANDARD POSKYTOVANÉ PÉČE I KOMFORT PRÁCE…

Rovnou 2 operační sály Kliniky transplantační chirurgie IKEM prošly kompletní rekonstrukcí. Díky úpravě dispozic vznikl navíc i speciální prostor, kde mohou chirurgové připravovat štěpy pro transplantace. Samotné orgány pak mohou mezi těmito sály – jedním odběrovým a druhým transplantačním – lékaři převážet bezpečnou cestou nového přímého průchodu. Díky rekonstrukci vzduchotechniky je na jednom ze sálů nově zřízena možnost přepnutí na tzv. infekční provoz, tedy na režim, kdy je možné operovat bezpečně i infekční pacienty. To vše za celkem 25 milionů korun, které IKEM uvolnil plně ze svých zdrojů.

Zdroj: IKEM

Rekonstrukce trvala 3 měsíce, během kterých nebylo nutné nijak výrazně zasahovat do plynulého provozu na zbylých 4 sálech ve stejném patře. Zatímco na sálech operovaly lékařské týmy pacienty ve vážných stavech a zachraňovaly životy, hned vedle pracovali stejně usilovně dělníci na tom, aby byla rekonstrukce co nejrychlejší. „Byly to poslední 2 nezrekonstruované sály, které v IKEM ještě čekaly na úpravy. Veškeré bourací a stavební práce jsme naplánovali záměrně na letní měsíce, kdy je vzhledem k dovoleným méně plánovaných výkonů. Z původních sálů zůstala jen nosná konstrukce. Nově jsme zde zvolili kovovou vestavbu, která splňuje nejpřísnější nároky na hygienu a do budoucna zajistí i případnou variabilitu prostoru,“ popisuje úpravy ředitel IKEM, Ing. Michal Stiborek, MBA. Úprav se dočkaly přípravny i prostory mytí a dekontaminace. „Doplnili jsme zde také ovládání osvětlení, větrání, sledování stavu záložního napájení i medicinálních plynů. Na sále číslo jedna byl doplněn chybějící videomanagement, který umožňuje propojení přístrojů a monitorů přímo na sále i v předsálí. IKEM tak tímto dokončil několik let trvající, postupnou obměnu a nyní se může pyšnit tím, že všechny sály splňují ty nejvyšší standardy,“ říká Ing. Lubomír Matěna, MHA, náměstek ředitele pro investice a investiční výstavbu.

Zdroj: IKEM

Důmyslnou úpravou dispozice vnitřních prostor zde vznikla nová místnost – tzv. side table – tedy prostor, kde mohou chirurgové upravovat štěpy před samotnou transplantací. „Do teď nám takový prostor chyběl a jsem nesmírně rád, že se podařilo ho zde vybudovat. Vzhledem k tomu, jak se za posledních několik let navýšily počty transplantací, bylo toto již nutné. Chirurg zde může v klidu připravovat například odebraný štěp jater, zatímco na sále probíhají přípravy pacienta k transplantaci. Toto zvyšuje nejen komfort práce, ale především to i zefektivňuje samotný průběh výkonu. Další drobností, ale pro nás velmi zásadní, je to, že se podařilo vytvořit speciální průchod mezi operačními sály, který zajistí nejrychlejší a především nejbezpečnější cestu stěpu k transplantaci mezi oběma sály. Dosud musel personál projíždět chodbou, nyní jen projde dvojitými dveřmi a je u pacienta. Třetí novinkou je pak to, že se podařilo zpřístupnit sklad sterilního materiálu z obou operačních sálů a není nutné už procházet sálem, kde třeba zrovna operuje,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Zdroj: IKEM

Nyní oba operační sály nabízejí nejvyšší možný standard péče o pacienty a také bezpečnosti práce pro zaměstnance. „U jednoho ze sálů jsme se rozhodli pro úpravu vzduchotechniky. Zvolili jsme – i vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 – systém s možností přepnutí na tzv. infekční režim. Ten v případě potřeby místo přetlaku vytváří podtlak a tím zabraňuje šíření infekcí. Můžeme tak bezpečněji operovat pacienty s nozokomiálními infekcemi, COVID-19 pozitivní pacienty nebo třeba nemocné s virem hepatitidy C. V neposlední řadě jsme pak nově pořídili také nejmodernější dávkovače formaldehydu, který jakožto karcinogenní látka, vyžaduje skutečně velkou opatrnost a přesnost při manipulaci,“ doplňuje docent Froněk.

Zdroj: IKEM

Generální dodavatelem zajišťujícím kompletní rekonstrukci bylo sdružení společností pod vedením společnosti BLOCK CRS a.s. a s druhým účastníkem společností PHAR SERVICE, a.s. Kvůli naplánovaným výkonům bylo nutno realizaci dokončit do konce září 2021, což na generálního dodavatele kladlo vysoké nároky na organizaci práci, koordinaci všech činností a plánování všech dodávek s důrazem na vysokou kvalitu a bez možnosti jakéhokoliv posunu termínu odevzdání díla. „Společnost BLOCK se účastnila rekonstrukcí šesti operačních sálů v posledních 5 letech, z toho dvakrát jako generální dodavatel. Proto jsme tyto zkušenosti mohli využít i při rekonstrukci posledních dvou sálů a jejich zázemí. Jsme si zároveň plně vědomi, že operační sály, které budujeme, budou sloužit jak pacientům, tak po celé dny špičkovému zdravotnickému personálu. Proto našim hlavním cílem je maximální spolehlivost všech realizovaných systémů a výrobků, stejně jako orientace na komfort a uživatelskou přívětivost pro zdravotnický personál,“ uvedl představenstva společnosti BLOCK Ing. Rudolf Limberský. „Realizace v 90 dnech takto složitých prostor jako jsou operační sály, a ještě v období prázdnin a pro tak technicky náročného zákazníka jako je IKEM, byla pro naši společnost velká výzva a výborná zkušenost. Zvlášť dokončovací práce, kde se v relativně malém prostoru pohybují desítky lidí, jsou v posledních dnech velmi náročné. Děkuji tedy i celému realizačnímu týmu, na který se stupňoval tlak s ohledem termín dokončení díla,“ uvedl Ing. Zbyněk Konvičný, vedoucí projektu za společnost BLOCK.

Zdroj: IKEM

IKEM jedno z nejúspěšnějších a nejvýkonnějších transplantačních center nejen v naší republice, ale i v Evropě. Lékaři zde loni transplantovali 495 orgánů. „Loni bylo v IKEM transplantováno celkem 272 ledvin. Druhým nejčastěji orgánem byla játra, ta lékaři transplantovali 134 krát. Za každým tímto číslem, za každým jednotlivým výkonem je lidský příběh – zachráněný nebo výrazně zlepšený život. Je proto důležité, abychom k tomu i našim chirurgickým týmům vytvářeli ty nejlepší podmínky. Každá ušetřená minuta času, každý ušetřený krok, každý detail dává naději na lepší prognózu, rychlejší uzdravení a návrat do normálního života. Věřím, že se zde od 4. října, kdy zde již plně začnou opět probíhat operace, bude všem pracovat zase o kousek lépe. Celá tato investiční akce rovněž dokazuje, jak IKEM hospodaří, neboť dokázal pokrýt veškeré náklady z vlastních prostředků, a to i přesto, že již začala dostavba dvou nových pavilonů G1 a G2,“ uzavírá ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

Autor: Redakce Precti.to, IKEM, Praha, 2.10.2021