Pražské vodovody a kanalizace, a.s. připravují na 36. týden odstávku pitné vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Odstávka se bude týkat:
Libeň, Troja
09.09.2021 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
v ulicích č.p./č.o.: BULOVKA 67/2 (bez vody budou pouze měřící místa V7 a V8), 99/4; KANDERTOVA parc.č. 271; LIBEŇSKÝ OSTROV parc.č. 4003/2; NA KOŠINCE 502/1, 2198/2,106/3, E673/5, 2200/6, 2175/8, 2374/11, 2487/13, E678, parc.č. 13/25; PÁTKOVA 831, 2136/3, parc.č. 434; POVLTAVSKÁ 106, 570, 742, E680, E681, parcelní čísla: 13/32, 442; U ČESKÝCH LODĚNIC 123/12, parcelní čísla: 9/3,18/1; V HOLEŠOVIČKACH 747/2

Náhradní zásobování:
Bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky.

V této souvislosti vyzývá společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. všechny odběratele k predzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. Případné další informace podává nepřetržité zákaznická linka, tel. 840 111 112.

V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.
POZOR: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

Více informací naleznete na webových stránkách www.pvk.cz.