Inovátoři, výzkumníci, nadějní talenti, kreativci nebo také instituce a podnikatelé…

Ti všichni pomáhají Praze rozvíjet její inovační prostředí. Česká metropole má slibný potenciál stát se evropským lídrem v inovacích, k čemuž potřebuje hlavně jednotnou vizi. O jejích potřebách a změnách, které by do deseti let měly v metropoli nastat, budou debatovat odborníci na celodenní konferenci Inovační vize Prahy 2030. Uskuteční se v úterý 24. května v konferenčním prostoru obchodního centra Máj na Národní třídě.

Pořadatelem akce je Pražský inovační institut (Pii), který jako zapsaný ústav hlavního města propojuje všechny klíčové inovační hráče z byznysu, města, vzdělávání a akademické sféry. V rámci konference budou v panelových diskuzích otevřena zásadní témata a otázky, s nimiž se pražské inovační prostředí dlouhodobě potýká. A zároveň nabídnou řešení, která ho mohou výrazně posunout kupředu. Akce se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a pražského primátora Zdeňka Hřiba, kteří se budou konference osobně účastnit. Více informací o programu, pozvaných odbornících a registrace je možné nalézt na stránkách www.picpraha.eu.

„Praha má už teď slušně našlápnuto k tomu stát se uznávaným lídrem v oblasti inovací. Potenciál hlavního města je nutné neustále rozvíjet, významně k tomu teď dopomáhají i zdroje z Evropské unie. Tuto konferenci vnímám jako ideální příležitost pro sdílení zkušeností a know-how mezi hlavním městem, státem a jeho institucemi, soukromým sektorem a dalšími aktéry, jako jsou třeba vysoké školy,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Výběr témat konference není náhodný. Jsou definována strategickým směrováním hlavního města Prahy a vyzdvihují oblasti, jež představují z hlediska byznysu i výzkumu pražskou budoucnost nejen na příštích deset let. Jedním z poslání Pražského inovačního institutu je vytvářet funkční synapse mezi inovačními aktéry, proto zveme všechny, kdo mají s tématem inovací v hlavním městě co do činění,“ říká ředitel Pii Bohumil Kartous.

Konference bude rozdělena do šesti tematických bloků. První z nich týkající se podpory podnikání a inovací bude pozvaným odborníkům klást otázku, jak konkrétně podpořit ekosystém rozvoje inovací a podnikání v hlavním městě. Urbánní inovace se budou zabývat tématem udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, které bude Praha do budoucna využívat. Panel AI a digitalizace ukáže, jak důležitým je Praha centrem umělé inteligence v Evropě.

A naopak téma vědy, vesmíru a výzkumu nastíní, jakou může hrát v budoucnu metropole roli v rámci vesmírného výzkumu a byznysu, jaké má ambice, kde jsou její slabá místa a možnosti změn. Potenciál středoškolských a vysokoškolských studentů je obrovský, jak ho správně využít a jak studenty motivovat, tím se budou zabývat odborníci v rámci panelu o inovacích ve vzdělávání. Na konferenci nebude chybět ani téma kulturních a kreativních odvětví, která mohou být výbornou příležitostí pro rozvoj podnikání i společnosti. Celou akci večer zakončí FuckUp Night s Tomášem Studeníkem, tentokráte bude zaměřena na „fuckupy“ v oblasti inovací.

Autor: Redakce Precti.TO, Pii, Praha.eu, 23.5.2022