Rozhovor s Janem Koubou, starostou SDH Praha 8. O stavu sboru, novinkách, potřebách nového vybavení a dobrovolném pomáhání při katastrofách…

Jak dlouho už fungují dobrovolní hasiči na Praze 8 ?

Zdroj: Hasiči Praha 8

„Hasičský sbor byl v Bohnicích založen už roku 1889. Prošel mnoha změnami, rušeními, obnovováním a zase rušením. Náš Sbor byl založen 30.6.2019. Součásti sboru je Kroužek mladých hasičů. Sbor je spolu zřizovatelem Jednotky SDH Praha 8.“

2) Kolik je v nich dobrovolníků ? Co všechno dělají ?
„Aktuálně má náš sbor 92 členů, z toho 36 dětí.“

„Náplň činnosti Sboru je široká a různorodá. Od klasické spolkové činnosti – potkávání se lidí se stejným zaměřením, přes technické a odborné pomoci – požární a zdravotní dohledy, technická pomoc při odstraňování následků mimořádných události (například vichřice), ukázka techniky, dezinfekce, pomoc při speciálních činnostech (příprava podií apod.), vzdělávání se v hasičských specializacích, cvičení odborné připravenosti.“

„Kroužek mladých hasičů se snaží o podobné aktivity, ale uzpůsobené pro děti.“

„A pak jde o činnost Jednotky SDH Praha 8 – tedy výjezdové hasiče, kteří pomáhají mimo jiné i profesionálním hasičům při mimořádných událostech.“

Zdroj: Hasiči Praha 8

4) Netradičně je velitelkou jednotky žena, což je netypické ? 
„Ano, není běžné, aby velela žena, ale můžu Vás ubezpečit, že její odbornost a přistup k velení není vůbec odlišný od jejich mužských kolegů. Sbor na Praze 8 je z mnoha pohledu trošku jiný než ostatní Sbory v Praze, jsme na sídlišti v těsné blízkosti 300 000 obyvatelům, ve výjezdu máme stále Avie, naše výjezdová auta jsou ve stanech, základnu máme v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako velitele máme ženu.“

5) Jak se mohou lidé stát dobrovolným hasičem ? 
„Stát se dobrovolných hasičem je prosté, vlastně stačí chtít a obětovat trochu času. Malinko jiná situace je ve výjezdu, jinak řečeno pro vstup do Jednotky už jsou kladené jisté podmínky, ale pro většinu jsou i tyto podmínky splnitelné, ať už jde o zdravotní stav nebo základní výcvik.“

6) Jaké je to s vybavením ? 
„Vybavení to je kapitola sama pro sebe. Od hasičů se očekává schopnost vyřešit skoro každou výzvu, ono většinou už není koho dalšího volat, hasiči bývají poslední technickou pomocí a s tím souvisí i vybavení. Samozřejmě vybavení pro členy Sboru a tedy spolku není tak náročné, naproti tomu vybavení Jednotky už je finančně náročnější, ať jde o ochranné pomůcky výjezdového hasiče, kde se cena pohybuje okolo desítek tisíc, přes vybavení ať auty nebo dalším vybavením, tady už se bavím i o milionových nákladech. Co se týká vybavení naší Jednotky za těch několik let se díky dotacím Magistrátu a MČ Prahy 8, díky převodům techniky od HZS hl.m. Prahy a aktivitám našeho Sboru podařilo dosáhnout základního potřebného vybavení. Máme oblečení pro většinu členů jednotky, máme 6 vozidel, většina aut je vybavena základním potřebným vybavením. Je před námi mnoho dalších investic do vybavení a doufáme, že dotace jak z Magistrátu tak MČ Prahy 8 budou dále chodit. Každá koruna, každá dotace a každý mecenáš je velmi velmi vítaný. V této souvislosti i nás občas napadá jaké je cena lidského života, ochráněného majetku, jak měřit, že investice do nás vložené se již vrátila? Mimo jiné, zatím nemáme hasičskou zbrojnici – základnu. Jak jsem již psal, auta jsou buď ve stanech nebo na volné ploše, vybavení máme v jedné místnosti, kde i přežíváme při pohotovostech. Ale věříme, že jednou všechno bude. Denně se snažíme ukázat, že investice do naše Sboru nebo Jednotky se vracejí. Velmi doufám, že se nám podaří sehnat další sponzory a mecenáše, kteří nám pomohou získat další vybavení a pomohou nám s pokrytím provozních nákladů. Jsem přesvědčen, že investice – dar – do dobrovolných hasičů se mnohonásobně vrátí. V našem mottu je … bližnímu ku pomoci … ale i dobrovolní hasiči potřebuji občas pomoci.“

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, předává hasičům Prahy 8 nové „dejcháky“

7) Účastní se i hasičských soutěží ? 
„Ano, nejen my dospělí, ale hlavně děti se zúčastňují soutěží. A děti vozí i medaile.“

Zdroj: Hasiči Prah 8

8) Jaké mají na Praze 8 priority ? 
„Co se týká priorit – naší aktuální hlavní prioritou je udržet progresivní trend růstu našeho Sboru a Jednotky z pohledu aktivních členů, udržení techniky a vybavení v použitelném stavu a výhledově oslovovat všechny, kteří nám mohou pomoci s výstavbou hasičské základny. Heslem dobrovolných hasičů je : „ Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“ a z toho vyplývá i naše hlavní priorita … vždy být připraven pomoci.“

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Redakce Precti.to, Praha 8, 25.11.2021

Zdroj + informace:

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8

www.hasicipraha8.cz