Na jaře letošního roku začaly přípravy oživení Čechova mostu, který čeká v následujících letech rekonstrukce rozsáhlého slavnostního osvětlení…

Navíc se zvažuje i obnova původních efektových systémů – sochy hyder by měly chrlit vodu a světlonoši by zase měli držet pochodně se šlehajícími plameny. Práce má na starosti městská společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP), která ve středu 13. dubna 2022 uskutečnila unikátní kamerový průzkum soch.

„Ačkoli je Čechův most nejkratším silničním pražským mostem, má pozoruhodnou uměleckou hodnotu. Revitalizace slavnostního a efektového vybavení podtrhne jeho estetické vnímání a panorama mostu bude ještě působivější. Zároveň Pražanům připomene dobu, ve které první ocelový most přes Vltavu vznikal,“ uvedl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast majetku.

zdroj: praha.eu

Oživení soch znamená návrat k původní myšlence. Podle dochovaných informací se totiž zdá, že sochy měly být v minulosti osazeny potrubím pro rozvod vody a plynu. Na otázku, zda byl záměr skutečně realizován a v jakém rozsahu, pomůže odpovědět dnešní kamerový průzkum soch. A teprve po tomto kroku a po vyhodnocení archivních záznamů se rozhodne o obnově.

zdroj: praha.eu

„Pomocí kamer jsme nahlédli do vnitřní části soch. Na základě toho určíme rozsah restaurátorských prací, které případně umožní instalaci technologických rozvodů vody a plynu,“ přiblížil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek a dodal, že po konzultaci s památkáři zároveň pokračuje intenzivní pátrání v archivech. „Následovat budou projekční práce pro zpracování projektové dokumentace na obnovu slavnostního osvětlení a efektových systémů a debata s orgány památkové péče, teprve pak bude možné určit datum, kdy lze očekávat tuto neobvyklou podívanou na Vltavě,“ dodal Tomáš Jílek.

Kromě oživení soch je v plánu také modernizace svítidel veřejného a slavnostního osvětlení. Celý systém osvětlení, spouštění a zapalování plynu a také ovládání tlakové vody bude vybaven vlastní kontrolou a možností vzdáleného dohledu a ovládání z centrály THMP.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 16.4.2022