Se zaměřuje na bezpečné chování cestujících během jízdy v dopravních prostředcích…

Bezpečnostní kampaň „Neskákej mi pod kola!“ v těchto dnech vstupuje do čtvrtého ročníku. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se v ní letos ve spolupráci s BESIPem, PČR, MHMP a ROPIDem zaměří na pravidla bezpečného chování během jízdy v dopravních prostředcích, mezi která patří i povinnost cestujících se držet. Cestující na to bude upozorňovat také nový polep autobusu a tramvaje. Za největší úspěch kampaně za uplynulé dva roky je nulové skóre v počtu smrtelných nehod tramvají s chodci. K žádné smrtelné nehodě naštěstí nedošlo ani během prvního kvartálu letošního roku, i když počet cestujících v dopravních prostředcích roste.

Novým cílem kampaně „Neskákej mi pod kola!“ pro rok 2022 je informování cestujících o povinnosti se za jízdy držet ve všech prostředcích MHD. V některých situacích v běžném provozu je např. autobus občas nucen prudce změnit směr jízdy, nebo brzdit. DPP proto apeluje na cestující, aby dodržovali přepravní řád a v případě nenadálého nutného zabrzdění či mimořádné nehody, si tak nezpůsobili zdravotní úraz v salonu vozů. Příčinou mimořádnosti může být právě i vstup chodce do dráhy autobusu nebo tramvaje.

Zdroj: DPP

„V rámci pokračování kampaně jsme nechali nově polepit autobus SOR NB 12 a tramvaj typu T3 s nápadným červeným polepem a v čele s lebkou, který upozorňuje mj. na dodržování přepravního řádu a tím pádem bezpečné cestování v MHD,“ uvedl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod. Cestující naleznou na autobusu a tramvaji např. následující upozornění: nerespektování výstrahy dveří může způsobit smrt; lehkovážní cestující lehce narazí; držet se vyplatí; neopírej se o dveře; pusť sednout ty, kteří to neustojí; gravitace – dobrý sluha, ale zlý pán; kočárek postav ve směru jízdy, ne příčně.

Během posledních let jsou celkové statistiky ohledně počtu úrazů v jedoucích autobusech spíše klesající, ale stále poměrně vysoké. V roce 2018 DPP eviduje celkem 221 úrazů v jedoucím autobusu, v roce 2019 celkem 257 úrazů, v roce 2020 celkem 196 úrazů a loni 141. Nejrizikovější skupiny, u nichž dochází ke zranění v salonech vozů, jsou zejména: senioři; lidé věnující veškerou pozornost užíváním mobilních telefonů; či matky s kočárky, které se drží pouze kočárku a už ne madla ve voze.

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 30.3.2022

Statistiky nehod zde:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1623-kampan-neskakej-mi-pod-kola-se-ve-ctvrtem-rocniku-zameri-na-bezpecne-chovani-cestujicich-behem-jizdy-v-dopravnich-prostredcich