Zkušenosti z oblasti provozu, obchodu či bezpečnosti budou mezi sebou nově sdílet Letiště Praha společně se vzdušnými přístavy v Brně, Karlových Varech, Pardubicích a Ostravě… 

Zájem spolupracovat podpisem memoranda v Brně potvrdili zástupci Letiště Praha a čtyř regionálních letišť.

„Na Letiště Praha jsem se vrátil s praxí a poznatky z karlovarského letiště. Jsem přesvědčen, že si navzájem s ostatními provozovateli můžeme pomoci. Chceme více spolupracovat, sdílet informace a zkušenosti v několika oblastech. Za nejdůležitější témata aktuálně považujeme provoz a údržbu dráhového systému a terminálů či bezpečnost provozu letiště,“ říká k zahájené spolupráci Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím pracovních skupin, do nichž budou nominování odborníci na dané téma.

zdroj: letiště praha

„Spolupráce provozovatelů letišť vyjádřená dnešním podpisem memoranda je nesmírně důležitá pro společný postup při zajišťování bezpečného provozu na našich letištích, jak v oblasti předpisové, tak i v oblasti provozu, údržby a rozvoje páteřní sítě dopravních letišť v České republice,“ říká Jiří Filip, člen představenstva Letiště Brno.  

„Letecká doprava utrpěla pandemií výrazné ekonomické škody. Oceňuji proto, že se ve fázi obnovy letecké dopravy jednotlivá letiště rozhodla v některých tématech spolupracovat. Sdílet nejlepší postupy a praktiky a také efektivně využívat všechny své zdroje může být pro obnovu ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti naší letecké dopravy významným impulsem,“ doplňuje náměstek ministra dopravy Jan Sechter. 

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

  • Provozování letiště – provoz a údržbs dráhového systému, terminálů, letištní služby a další.
  • Bezpečnost provozu letiště – systém řízení provozní bezpečnosti.
  • Bezpečnost civilního letectví a ochrana před protiprávními činy – definování a zavádění bezpečnostních opatření, bezpečnostních strategii, ostraha letiště a bezpečnostní kontrola. 

Autor: Redakce Precti.TO, Letiště Praha, Praha, 7.2.2022