Signál v kvalitě LTE (4G) je už v celé síti pražského metra…

Konsorciu operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a společnosti CETIN se dnes ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) podařilo připojit poslední úsek Rajská zahrada – Černý Most na trase B. Práce na tomto projektu začaly už v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. I přes dopady pandemie covid-19 se pokrývání pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem LTE podařilo urychlit o jeden rok.

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery apod. mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic. Ostatně pražské metro byla první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn. Vyjma zmiňované stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

Celkové náklady projektu pokrytí pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem činí více než půl miliardy korun a jedná se čistě o investiční náklady konsorcia operátorů a společnosti CETIN.

zdroj: dpp

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dříve. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V první řadě chci poděkovat operátorům za nasazení a parádní finiš v pokrývání pražského metra vysokorychlostním signálem LTE v loňském i letošním roce. Vždyť ze 61 stanic se jim povedlo loni připojit 23, tj. téměř 38 % a letos zbylých 21, tj. více než třetinu. Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Kupříkladu londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás,“ 
uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Věříme, že díky dobrému pokrytí metra mobilním signálem se zvýší také bezpečnost cestujících, kteří budou moct nyní už opravdu odkudkoli v případě potřeby zavolat na tísňové linky. Signál využijí pro svou práci i složky IZS,” vysvětluje Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

„Naší prioritou je propojit Českou republiku kvalitní sítí, a proto jsme velmi rádi, že jsme dnešním dnem pokořili další milník. Chci poděkovat všem partnerům v konsorciu operátorů a společnosti CETIN, že jsme společnými silami přivedli Pražanům do metra LTE a 5G signál, a to dokonce o rok dříve, než bylo původně plánováno,“ přidává José Perdomo Lorenzo generální ředitel T-Mobile Czech Republic.

„Během výstavby se nám společně podařilo dosáhnout důležitého mezinárodního úspěchu. Jako první země v Evropě jsme spustili síť 5G v metru a aktuálně jsou už i touto nejmodernější sítí pokryty téměř všechny stanice,“ doplňuje Jan Žbánek, vedoucí plánování rádiové sítě, Vodafone Czech Republic.

zdroj: dpp

Zajímavá fakta z pokrývání pražského metra vysorychlostním signálem LTE a 5G:

Technici v traťových tunelech naistalovali téměř 114 km vyzařovacího kabelu a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelůVyzařovací kabely v tunelech drží více než 114 tisíc úchytek
Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1200 antén
Součástí sítě je dalších více než 2500 pasivních prvků jako DC bloky, splittery, tappery, couplery, MBC1 konvertory apod.
Na celém projektu pracovalo celkem 25 projektantů a více než 200 montážníků a dělníků, rozdělených do pracovních čet o cca 8 až 10 lidech
Ve stejnou chvíli v metru pracovalo na 6 různých místech 6 pracovních čet s celkem až 70 pracovníky
Stanice s nejmenším počtem antén: Pražského povstání – 9 antén
Stanice s největším počtem antén: Můstek – 36 antén
Nejjednodušší tunel na pokrytí: obecně ty nejkratší, tj. Muzeum – Hlavní nádraží (425 metrů)
Nejsložitější tunel na pokrytí: Nádraží Holešovice – Kobylisy (2748 metrů)
Nejjednodušší stanice na pokrytí: I. P. Pavlova
Nejsložitější stanice na pokrytí: Hlavní nádraží z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště
Hlavní projektový manažer celého projektu, Martin Štébl z T-Mobile Czech Republic, v průběhu instalací nachodil po stanicích a tunelech přes 700 km
Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhaly pouze během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Po dobu lockdownu a zkráceného provozu metra mohli technici pracovat zhruba o hodinu déle, nicméně obdobně jako jiné profese se museli popasovat také s pandemií covid-19 a personálními výpadky, kvůli kterým se zkomplikovala práce a někdy i odsunulo spouštění stanic do provozu. Instalace neprobíhaly každou noc, přednost někdy měly rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra.

Instalace ve stanicích nebo tunelech není jediná činnost, kterou operátoři museli zajistit. K technologii bylo potřeba propojit všechny stanice optickými propoji, nainstalovat switche, zaintegrovat technologii do sítě operátorů. Bylo nutné splnit veškerou legislativu spojenou s instalací technologie do prostředí pražského metra, protipožární předpisy a další.

zdroj: dpp

Jak šel čas s pokrýváním pražského metra sítí LTE a 5G:

6. dubna 2015 – nově vybudovaný a zprovozněný úsek na trase A Dejvická – Nemocnice Motol byl jako první pokryt sítí LTE (4 stanice)
2015 – zahájení projektování pilotního úseku v původních úsecích metra
První čtvrtletí 2017 – vyprojektován první pilotní úsek Muzem – I. P. Pavlova, jeho odsouhlasení operátory a DPP
Druhé čtvrtletí 2018 – zahájení prvních instalačních prací v úseku Muzeum – Roztyly
2. října 2018 – pokrytý a zprovozněný úsek Muzeum – Vyšehrad na lince C (3 stanice)
30. října 2018 – připojen úsek Pražského povstání – Roztyly na lince C (5 stanic)
Září 2019 – signál LTE se prodloužil o úsek Muzeum – Nádraží Holešovice (4 stanice)
Březen 2020 – signál LTE se poprvé objevuje na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice)
Duben 2020 – signál LTE se dostává i mimo úsek V.A, konkrétně do 2 stanic Můstek a Muzeum
Červen 2020 – připojeno 6 stanic: Anděl, Smíchovské nádraží, Florenc B, Palmovka, Malostranská a Staroměstská
Červenec 2020 – pokryty 3 stanice: Českomoravská, Dejvická a Hradčanská
Srpen 2020 – připojeny další 2 stanice: Karlovo náměstí a Můstek B
1. října 2020 – první stanice pražského metra jsou pokryty také signálem 5G (úsek Dejvická – Muzeum a Smíchovské nádraží – Českomoravská vyjma Národní třídy a Náměstí Republiky). Zpětně byl signál 5G zaveden i do stanic nedávno pokrytých LTE sítí. Nově připojované stanice byly současně pokryvány nejen LTE, ale i 5G sítí.
Říjen 2020 – pokryty stanice Chodov a Háje
Listopad 2020 – dokončeno pokrývání jižního města (stanice Opatov), připojeny také Národní třída a Náměstí Republiky
31. prosince 2020: vysokorychlostní signál spuštěn ve 3 stanicích: Náměstí Míru, Lužiny a Hůrka
25. října 2021 – signálem LTE je kompletně pokryta celá trasa A vyjma stanice Jiřího z Poděbrad, 5G je v úseku Dejvická – Depo Hostivař vyjma Jiřího z Poděbrad
14. prosince 2021 – signálem LTE i 5G je kompletně pokryta celá trasa C
22. prosince 2021 – připojení posledního úseku Rajská zahrada – Černý Most, signálem LTE a 5G je kompletně pokryta také trasa B
V roce 2021 byla síť LTE a 5G spuštěna v těchto stanicích:
Trasa A: Flora, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař
Trasa B: Zličín, Stodůlky, Luka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
Trasa C: Kobylisy, Ládví, Střížkov, Prosek, Letňany

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 25.12.2021