Díky tzv. milostivému létu se celkem 13 846 dlužníků zbavilo svých dluhů vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) a splněním podmínek této unikátní akce byly vůči nim exekuce ukončeny…

Na zaplacených jistinách DPP získal celkem 14,5 milionů korun. Nebýt milostivého léta, tito dlužníci by museli původně zaplatit celkovou částku 146,3 milionů korun, která kromě jistin zahrnovala poplatky advokátům, soudům a exekutorům. Dalších více než 80 tisíc exekucí DPP nechá zastavit v rámci ukončování bagatelních pohledávek v souladu s novelou občanského soudního a exekučního řádu. Díky těmto dvěma krokům se letos DPP podaří ukončit celkem zhruba 100 tisíc exekucí.

DPP před zahájením akce milostivého léta evidoval celkem 271 tisíc exekucí za pokuty (přirážky k jízdnému) za využívání pražské MHD bez platného jízdního dokladu, které nebyly dlužníky ve stanovených termínech zaplaceny. Jedná se o celkový počet případů od roku 1993 až do zahájení milostivého léta, tj. za téměř 30 let. Celková částka jistin, tj. dluhu vůči DPP u těchto exekucí činila cca 200 milionů korun. Na jednu osobu připadají v průměru čtyři exekuce, jednalo se tedy zhruba o bezmála 68 tisíc dlužníků. 

Akci milostivého léta využilo a její podmínky splnilo celkem 13 846 dlužníků, kteří DPP na jistinách splatili celkem 14 508 806 korun. Průměrná výše jistiny tak činila necelých 1 050 korun. Kromě jistiny dlužníci zaplatili jednorázový poplatek 908 Kč (vč. DPH) za zastavení exekuce. Pokud by nebylo novely občanského soudního a exekučního řádu a tzv. milostivého léta, museli by dlužníci v exekučním řízení kromě jistin uhradit také soudní poplatky, poplatky advokátům a exekutorům, tj. celkovou částku ve výši 146 285 193 korun. Což by přestavovalo průměrnou dlužnou částku 10 565 korun, ze které jistina (dluh vůči DPP) činí necelých 10 %. Zhruba polovina dlužníků, kteří milostivého léta využili, jistinu a jednorázový poplatek za zastavení exekuce uhradila v průběhu ledna, tj. v posledních necelých čtyřech týdnech trvání tzv. milostivého léta.

„Když sečteme pouhé dva pozměňovací návrhy u pouhé jedné městské firmy – Dopravního podniku hl. m. Prahy – dojdeme k neuvěřitelnému číslu téměř 100 tisíc zastavených exekucí. U milostivého léta to je 13 846 dlužníků, což je o 3 tisíce více, než když jsme to číslo prezentovali na tiskové konferenci před 14 dny. Je tedy vidět, že zpracování ukončených exekucí v rámci milostivého léta má zpoždění a určitou setrvačnost, jak jsme předvídali. Pokud jde o zastavení marných bagatelních exekucí u jistiny do výše 1 500 korun, což byl pozměňovací návrh, se kterým jsem přišel, a který podpořila celá Sněmovna, jen u DPP půjde řádově o 80 tisíc případů. Je vidět, že jsme se vydali správným směrem ve vztahu k řešení nánosů z minulosti,“ uvedl Patrik Nacher, zastupitel ZHMP a poslanec, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele.

„Výsledky milostivého léta by nebyly takové bez intenzivní informační kampaně. Ráda bych proto poděkovala za skvělou práci městským společnostem, zejména DPP, městským částem a organizaci Člověk v tísni, kteří ve spolupráci s magistrátem rozšířili informaci o možnosti oddlužení velmi rychle a účinně. Tato informační kampaň se ukázala jako zásadní nástroj k vyšší efektivitě tohoto projektu. Je důležité pokračovat jak v milostivém létu, tak i v informační kampani k němu,“ doplnila Hana Kordová Marvanová, radní HMP.

„V DPP jsme se k milostivému létu postavili čelem, aktivně jsme tuto unikátní akci podporovali, komunikovali a dlužníkům pomáhali. Výsledkem je, že jsme v krátkém čase získali jistinu ve výši 14,5 milionů korun a bezmála 14 tisíc dlužníků se zbavilo exekucí a dluhů vůči DPP. Milostivé léto je příklad win win situace, ze které profitoval jak DPP, tak i dlužníci,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Milostivé léto pro nás de facto pokračuje i po 28. lednu, protože v rámci platné legislativy řešíme zátěž starých bagatelních pohledávek od počátku 90. let a ty, kde není reálná šance na vymožení jistiny, necháváme zastavovat. Podle našich odhadů se bude jednat minimálně o dalších 80 tisíc exekucí. Letos tak zastavíme necelých 40 % všech exekucí, které evidujeme. Bylo by pro nás samozřejmě výhodnější, pokud bychom jistinu z těchto pohledávek dostali jako cash. Na druhé straně i možnost odpočtu 30 % z jejich nominální hodnoty z daňového základu je pro nás zajímavým benefitem.“

„Velmi oceňuji přístup hl. m. Prahy a DPP k milostivému létu. Jde o ukázkový příklad, jak pomoci společně dobré věci. Jejich marketingová komunikace přispěla k tomu, že milostivého léta si v Praze všiml skoro každý. Vzhledem k vnějším okolnostem a k přístupu některých exekutorů, je zjevné, že opakování milostivého léta podruhé a naposledy, může napravit řadu nespravedlností, které jsme zde v posledním roce registrovali. Mám na mysli ne zcela vstřícný přístup některých exekutorských úřadů,“ doplnil Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

V případě, že v rámci další novelizace exekučního řádu bude pokračování milostivého léta, DPP se jej opět aktivně zúčastní. „V rámci milostivého léta 1 jsme se přesvědčili, že to dává smysl, i když se na začátku objevilo pár nejasností. Pokud bychom se mohli přimluvit za úpravu podmínek milostivého léta 2, doporučujeme jednoznačnější definování, co je jistinou. DPP za jednu jistinu vždy považoval součet pokuty a ceny jízdenky, i když se na počátku objevily i jiné výklady,“ doplnil Petr Witowski

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 19.4.2022