První tři návrhy na design lanovky…

Návrh vozů lanové dráhy na Petřín: Anna Marešová Designers

Vítězný návrh designérské soutěže.

Porota v tomto návrhu vyzdvihla vynikající čisté řešení, nadčasovost a promyšlený design, ocenila důraz na zážitek z jízdy. Návrh nejlépe reagoval na všechny požadavky. Právě čistota a strohost dává skvělé zázemí pro cestující, kteří ocení panorama Prahy i díky velkorysému prosklení kabin. Poetičnost, změklé tvary a přívětivá maska vozu vybízí ke svezení. Porota pozitivně hodnotila možnost sklopení všech sedaček, většina cestujících sedí pouze před tím, než vůz opustí stanici. Vyhlídková plošina se tak stává přívětivější. Znatelná je i návaznost a respekt k podobě stávající lanovky, promlouvající jazykem současné doby.  Statika je reálná, stejně jako náklady na výrobu. Téma setkání se vozů porota ocenila jako lehké, nenáročné a efektní.

Návrh vozů l. dráhy: G. Wagner/Spirit Design – In. and Brand GmbH + Doellmann Design + Arch. ZT GmbH

Druhé místo v mezinárodní soutěži na novou podobu vozidel lanovky na Petřín Porota považuje tento návrh za technicky a profesionálně dobře zpracovaný návrh. Jedná se o konzervativní návrh. Interiér je příliš členitý, lanovka působí svou členitostí jako dopravní prostředek, který slouží na delší cesty. Práce s výhledem je i přes profesionální přístup návrhu minimální a porota postrádá řešení „místa setkání“.

Návrh vozů lanové dráhy na Petřín: Aufeer Design

Třetí místo v mezinárodní soutěži na novou podobu vozidel lanovky na Petřín Porota oceňuje, že soutěžící vyslyšeli požadavek na emoční složku návrhu. Vznik možných úložných míst porota hodnotí kladně. Propojení jednotlivých oddílů schody však považuje za nevhodné, některé ze sedaček jsou na hranici možné ergonomie. Naklonění ubírá na možnostech.

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 14.10.2022