První část Boudníkových prací z kolekce Galerie Ztichlá klika mohou občané Prahy 8 obdivovat v Centru historie a kultury „Libeňský svět“

Vladimír Boudník byl známý jako vizionář moderní grafiky, ale i jako velmi dobrý kamarád spisovatele Bohumila Hrabala, se kterým se vzájemně umělecky inspirovali a doplňovali.

Vladimír Boudník je považován za jednoho z nejoriginálnějších umělců českého poválečného moderního období. Byl nejen vizionářem moderní grafiky, ale i zakladatelem směru Explosionalismus.

„My jsme se potkali s bratry Placáky, kteří jsou majiteli díla pana Boudníka a společnou vůlí se podařilo dotáhnout celou věc až do výstavy. A jsem za to velmi rád, protože pan Boudník je s Libní velmi spjat společně s Bohumilem Hrabalem,“ uvádí starosta MČ Praha 8, Ondřej Gros (ODS).

Významným milníkem v životě Vladimíra Boudníka bylo i setkání se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Oba se stali dobrými kamarády a následně se vzájemně umělecky inspirovali a ovlivňovali.

„Pomáhali si. A ta Libeň pro ně byla obrovskou inspirací. Ty návštěvy místních restaurací. Libeň byla skvělá v tom, že zde byla v 50. letech vytěsněna inteligence z centra a přitom byla dělnická. Takže u stolu leckdy společně seděli řemeslníci, dělníci z továren a mezi nimi filosofové, výtvarníci, hudebníci či spisovatelé,“ přibližuje radní MČ Praha 8, Michal Švarc (Patrioti).

Mezi nejvýznamnější tvůrčí období Vladimíra Boudníka je považován přelom 50. a 60. let 20. století.

„Vlastně začal být uznáván tehdejší společností, byť ne dostatečně, samozřejmě. Jeho grafiky se začaly objevovat i v knihách. Začal pořádat spontánní výstavy, nejen po fabrikách a klubech, ale začal využívat i výstavní prostory, které byly k vystavování určeny,“ doplnil radní MČ Praha 8, Michal Švarc.

První část nejrozsáhlejší kolekce bude v Centru historie a kultury přístupná veřejnosti do konce března příštího roku. Následně bude navazovat expozice, která bude prezentovat další etapu Boudníkovy tvorby.

Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost jsou od úterý do soboty 13.00 – 19.00 hodin.
Mimo tyto dny jsou možné komentované prohlídky na vyžádání (michal.svarc@praha8.cz, skupina min. 5 osob).

Autor: Precti.TO, Praha 8, 14.9.2022