Hlavní město předalo Průmyslový palác stavebním firmám…

Po měsících příprav převzalo konsorcium firem vedených společností Metrostav DIZ s.r.o. staveniště v areálu Výstaviště Praha. Stavba tak začíná přípravou zázemí a příjezdových komunikací pro techniku. První „kopnutí do země“ se uskuteční zhruba za měsíc. Kompletní rekonstrukce středního a pravého křídla společně s výstavbou levého křídla by měly být hotové do tří let.

Zdroj: Praha.eu

„Právě jsme stavařům předali klíče od Průmyslového paláce a zahájili jeho rekonstrukci. Odškrtáváme si tak další z věcí, které jsme chtěli v tomto volebním období stihnout. Levé křídlo vyhořelo v roce 2008 a Pražané již 13 let čekají na jeho rekonstrukci. Zatím slýchávali pouze sliby. Nám se za tři roky podařilo tuhle obrovskou investici připravit, rozběhnout a tento dluh Pražanům začít smazávat,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Předání staveniště předcházela v minulých týdnech technická příprava a „odstrojování“ Průmyslového paláce. Z budov bylo odstraněno vnitřní vybavení a kilometry kabelů. Nyní bude v režii konsorcia stavebních firem například oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace. V únoru pak na staveniště najede technika a práce se začnou naplno. Dojde k vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí nejen pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů, ale i vlastní budovy Průmyslového paláce.

Zdroj: Praha.eu

V místě levého vyhořelého křídla bude nutné nejprve provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a doplňkový hydrogeologický průzkum pro tepelná čerpadla. Výsledkem první etapy prací v letošním roce budou rozsáhlé výkopové a zemní práce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Na tyto práce dále naváže položení základové desky levého křídla Paláce a provedení železobetonových konstrukcí jeho obvodových stěn.

Práce ve střední hale a pravém křídle se v úvodní etapě ponesou hlavně ve znamení rekonstrukce stávajících technologických kanálů, výstavby nových kolektorů pro osazení technologií a restaurování historicky cenných prvků. Specialisté začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, demontáží historických prvků z interiéru objektu jako například parket nebo vitráží zasažených požárem a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

Na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce, který je chráněnou kulturní památkou, nasadilo konsorcium firem odborníky z týmu, který před nedávnem rekonstruoval podobně cennou budovu – Národní muzeum.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce získalo konsorcium s názvem Společnost pro Průmyslový palác (vedoucí sdružení – Metrostav DIZ s.r.o., dále AVERS, spol. s.r.o; SYNER s.r.o. a Metrostav a.s.). Jedná se o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic.

„Věřím, že se nám podařilo sestavit silný tým zkušených odborníků, za kterými jsou reference z podobně náročných projektů. Na realizaci, která je pro nás velkou profesní výzvou, se těšíme a uděláme maximum, abychom ji provedli ke spokojenosti investora i Pražanů,“ říká Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Zdroj: Praha.eu

Dlouhodobé přípravy na největší zásah v areálu prováděla i akciová společnost Výstaviště Praha. I přes místní omezení stavbou bude žít areál dále. Spodní část Výstaviště i jeho sportovní zóna budou při stavbě v plném provozu. Náhradní prostory k pronájmu na konání akcí nabídne v loňském roce modernizovaný Křižíkův pavilon D nebo postupně rekonstruované další Křižíkovy pavilony, restaurace Bohemia nebo divadlo Spirála.

„Dostavba levého křídla a celková rekonstrukce Průmyslového paláce je pomyslnou tečkou za zásadní proměnou a modernizací areálu. Jsem moc rád, že mohu se svým týmem stát u tohoto důležitého momentu, kdy se postupně přibližujeme k evropským špičkám mezi zábavními a veletržními areály. Svou rozlohou a zázemím je již nyní Výstaviště naprosto unikátní a v dohledné době bude právě díky všem pozitivním investičním změnám, dovoluji si říci, lídr ve volbě pořadatelů kulturních akcí, výstav a veletrhů s možností online přenosu do celého světa, stejně jako první volbou, když chcete sportovat, vyrazit na koncert nebo jen strávit příjemný čas s přáteli,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Zdroj: Praha.eu

Po dokončení bude Průmyslový palác nabízet funkčnost multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení, projekce. Tým Výstaviště již nyní diskutuje s obchodními partnery o budoucích zakázkách v Průmyslovém paláci a lze tedy předpokládat, že kromě nových akcí se do něj po jeho rekonstrukci vrátí tradiční veletrhy typu Svět knihy, Evolution nebo Maker Faire.

„Kromě Průmyslového paláce úspěšně rozjíždíme i další zásadní velké stavební projekty, na které Praha dlouho čekala. Zahájili jsme stavbu nové Štvanické lávky, podepsali jsme smlouvu na rekonstrukci Libeňského mostu, dokončili jsme geologický průzkum a vybrali jsme zhotovitele na první úsek metra D, soutěžíme stavební firmu pro Dvorecký most a postavili jsme nebo k realizaci finišujeme 8 km tramvajových tratí. Mám radost, že se nám daří rozhýbávat zásadní investiční akce města, jak jsme Pražanům slíbili,“ doplňuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 2.2.2022