Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích…

Předpis navazuje na stávající úpravu. Na základě návrhů městských částí byla především aktualizována místa, na nichž je konzumace alkoholických nápojů zakázána. Nově se bude jednat celkem o 1 056 míst. Pokud vyhlášku schválí Zastupitelstvo hl. m. Prahy, účinná bude od 1. července 2022.

„Po lockdownech způsobených pandemií koronaviru se do Prahy opět vracejí turisté a s tím vznikají i některé problémy s pořádkem zejména v ulicích v širším centru města. Návrhem nové vyhlášky tak reagujeme na některé změny v posledních letech a aktualizujeme prioritní potřeby. Praha rozhodně nikomu nezakazuje, aby si poseděl s přáteli třeba u piva nebo vína, pouze se snažíme předcházet možným problémům spojeným s pitím alkoholu na veřejných prostranstvích města. Cílem je především co nejvíce ochránit obyvatele před hlukem a nepořádkem v jejich okolí,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Praha problémy vznikající v souvislosti s konzumací alkoholu na některých veřejně přístupných místech hlavního města řeší dlouhodobě. Obvykle se jedná o prostranství, kde lidé pod vlivem alkoholu opakovaně znečišťují okolí a chovají se často hlučně, čímž obtěžují ostatní obyvatele i návštěvníky hlavního města.

V rámci řešení této situace vznikla už v roce 2008 obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Tento předpis byl následně novelizován v letech 2010 a 2013.

Nová vyhláška nyní navazuje na stávající úpravu. Na základě návrhů městských částí byla především aktualizována místa, na nichž je konzumace alkoholických nápojů zakázána. Celkem se jedná o 1 056 míst. Novinkou je také časové omezení platnosti zákazu, kdy například na pražských náplavkách zákaz platí jen v době od půlnoci do 9:00 hodin ráno. Zákaz se nově také nebude vztahovat jen na samotné pití alkoholu, ale i na pohybování se na veřejném místě s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholem.

„Pražské náplavky jsou místem, které dlouhodobě slouží jako kulturní a volnočasová zóna hlavního města. Zároveň je však nutné zachovat klid pro místní obyvatele městských částí Praha 5 a Praha 2. Proto jim také novou vyhláškou a omezením pití alkoholu na náplavkách po půlnoci vycházíme vstříc, neboť právě v nočních hodinách jsou hlukem nevíce postiženi. Přitom podniky na náplavce už nyní končí provoz o půlnoci a venkovní prostory dokonce zavírají ve 22:00 hodin, tudíž běžní návštěvníci náplavek by novou vyhláškou neměli být výrazně omezeni. Společenský život tak bude do půlnoci zachován a následně, v nočních hodinách, bychom byli rádi, kdyby byla možnost většího klidu pro místní obyvatele,“ vysvětluje radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Návrh obecně závazné vyhlášky bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na květnovém zasedání. Pokud bude schválen, začne předpis platit od 1. července 2022.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 22.5.2022