Jak se kauza kolem korupce na magistrátu vyvíjí a rozrůstá, zasahuje i do dalších stran, nevyjímaje Piráty…

Kauza, zatím přinesla 4 rezignace politiků, jedno náhlé úmrtí, jednu sebevraždu a 11 obviněných.

Věc zasahuje Piráty na magistrátě, tak i například na Praze 8. Na sociálních sítích se objevují informace od Pirátů, kteří vynáší na světlo jednání vedení Pirátů, kteří mají funkce a zodpovědnost.

Zakázky bez soutěže, protekce, monopol DPP

Někdejší šéf IT Milan Krch na pirátském fóru zveřejnil několik věcí, které na se děli na magistrátě a za které nesou zodpovědnost právě Piráti.

„Pracoval jsem se Zdeňkem v uplynulém cca 1,5 roku na MHMP v gesci IT jako ředitel odboru IAP (informatické aplikace MHMP). Ano, v té gesci, kterou přímo řídí Piráti a která spadá do přímé kompetence a odpovědnosti Zdeňka Hřiba. Sice v kandidátské řeči Zdeněk píše ‚ušetřili jsme 143 milionů ročně v IT apod.‘, ale porovnejte při svém rozhodování sami, co za to Praha vybudovala či dokázala pod taktovkou a manažerskými rozhodnutími Zdeňka Hřiba.“ 

„Tato gesce IT má roční rozpočet cca 1,2 miliardy. Ano, každý rok. Samotná jediná akciová společnost (Operátor ICT, a. s.), kterou řídí primátor ‚napřímo‘, z rozpočtu ukousne cca 300 milionů korun.“

Primátor Zdeněk Hřib mu na to odpověděl:

„Strukturu rozpočtu na IT jistě znáš, takže srovnávat jeho celý objem s úzkým výběrem projektů, který jsem uvedl v kandidátské řeči, je prostě demagogie. Za ty peníze provozujeme také například MePNet, tedy síť komunikací pro městské části a další organizace a další informační systémy městských částí a mám pocit, že jsi do toho započítal i kamerový systém.“

„Těch 143 milionů korun jsme objektivně ušetřili oproti roku 2018, a navíc zajistili věci, které jsem vyjmenoval (vybíral jsem logicky hlavně ty, které naši předchůdci nedělali vůbec nebo jsme zajistili u nich nějaký významný rozvoj). V projektech placených u OICT je například nově kompletní provoz datových center magistrátu, který jsme takto převedli od komerčního dodavatele pod městskou firmu, abychom omezili vendor lock-in. Nákup služeb u městské společnosti přece není problém, takhle je zajišťován svoz odpadu či úklid u Pražských služeb, správa městského osvětlení u THMP nebo MHD přes DPP.“

Milan Krch se následně Hřiba zeptal:

„Tohle mě zajímá, Zdeňku. Opravdu jsi právě řekl, že nákup služeb na základě přímého zadání od městských společností není problém? Konkrétně objednávka provozu autobusové dopravy od DPP, ačkoliv v tomto prostředí existuje konkurence a je možné výběrovým řízením ušetřit zhruba miliardu korun každý rok?“

Úryvek z pirátského komunálního programu pro rok 2017 říká:

„Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem.“ 

Pak Milan Krch pokračoval:

„Jedinou tvou nespokojenost jsi mi sdělil, když jsem ti nepodepsal pro tvého milovaného OICT zakázky cca za 40 milionů. O žádných jiných sděleních nevím. Klidně je sem napiš, aspoň se je dozvím.“ 

Dalším pirátem je Michal Štěpán (člen KS Praha), který si také myslí, že problémy v DPP se týkají i strany Pirátů, napsal na jejich fórum o machinacích v dozorčí radě DPP. 

„Při reformě dozorčí rady DPP v roce 2018 Piráti odmítli jako kandidáta TOP 09 Jiřího Fremra, toho nahradil jeho kamarád Jan Marek.“

„Na prvním zasedání dozorčí rady Adam Scheinherr prosadil reformu představenstva DPP, kam byli dosazeni Petr Witowski, Filip Tulák a Jan Šurovský. Adam Scheinherr vyvinul značnou iniciativu, aby se odvolaní členové představenstva se členy dozorčí rady nesetkali a nemohli před nimi svoji práci obhájit. Vzhledem k tomu, že Adam Scheinherr situaci v DPP neznal, bylo zřejmé, že mu radí někdo z pozadí. Jasná byla jen volba Petra Witowského, který byl dlouholetým kamarádem Pavla Vyhnánka.“

„Nejkontroverznějším novým členem představenstva byl Filip Tulák, který dříve musel z DPP odejít pro podezření z majetkových deliktů. Filip Tulák se stal investičním ředitelem, tedy měl to být jakýsi kozel zahradníkem. Tehdy se prvně prokázala vazba Adama Scheinherra na lobisty spjaté s ČSSD. Filipa Tuláka se nakonec podařilo přinutit k rezignaci, ale snaha dostat někoho pochybného do pozice investičního ředitele trvala dál. Adam Scheinherr se nakonec rozhodl funkci investičního ředitele zrušit, jeho pravomoci byly rozděleny mezi ekonomického a technické ředitele. Propukl boj o post ekonomického ředitele.“

„20.11.2019 navrhl Petr Hlubuček na místo člena představenstva Mateje Augustína. Z materiálů a rozpravy bylo zřejmé, že to je opět značně pochybný kandidát. Podpořili ho pouze Petr Hlubuček, Tomáš Mikeska, Jan Marek a Marek Doležal. Vzpomínám si, jak byli Jan Marek a Marek Doležal jako opaření, že to nevyšlo. Vůbec jsem nechápal, proč podporují toho pochybného kandidáta, když měli vlastního velmi kvalitního kandidáta ing. Pařízka, kvalifikovaného zkušeného ekonoma, který situaci v DDP dobře znal. Také jsem nechápal, proč Praha sobě otočila, Adam Scheinherr svolal dne 19.12.2019 mimořádné zasedání do své kanceláře, kde byl hlasy Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petry Kolínské, Petra Hlubučka, Tomáše Mikesky, Jan Marka, Marka Doležala a Jiřího Obitka Matej Augustín prohlasován usnesením 13/2019/7.1 do představenstva DPP. Je zřejmé, že bez podpory těchto osmi lidí by se představenstva nikdy nestal. Adam Scheinherr lže, pokud tvrdí, že marně usiloval o jeho odvolaní. Stačilo by, kdyby kdokoliv z těch osmi lidí svoji podporu odvolal a Matej Augustín by byl ihned pryč.“

„Pokud si dobře vzpomínám, tak Petr Hluboček vystupoval aktivně zejména ve dvou případech: jednou to byla již zmíněná volba Mateje Augustína, podruhé to byla revitalizace stanic metra. To je velmi pochybný projekt, v podstatě privatizace několika stanic metra, vycházející z podezřelých výběrových řízení nebo zcela bez nich, které kromě přímé škody může do budoucna omezit funkčnost stanic. Nejhorší to bylo u stanice Kačerov, kde revitalizace znemožnila vytvoření pohodlného přestupního uzlu mezi metrem a železnicí.“

„Mezi obviněným i je vedoucí odboru Technické správy objektů DPP Martin Vejsada. Aby ho bylo možné do této funkce umístit, bylo nutno odvolal Václavu Štědrou. Iniciátory byli tentokrát Petr Witowski a Jan Šurovský. Václava Štědrá byla odvolána bezdůvodně, resp. jediným důvodem jejího odvolání bylo, aby uvolnila místo někomu, kdo by byl přístupnější manipulaci se zakázkami. Adam Scheinherr a Petr Witovski zametali loupežníkům cestu. Odstraňovali nepohodlné lidi a snažili se hospodaření DPP co nejvíce utajit, aby nikdo na nic nepřišel. Ale to není trestné. Na odvolání Václavy Štědré jsem se Petra Witovského na zasedání dozorčí rady několikrát ptal. On jenom mlžil a mlžil. Věděl, že kdyby řek pravdu, tak by byl spolupachatelem.“

„Podobná situace byla Luďka Šteffla. Jednalo se o člověka, který odešel z Operátora ICT pro podezření z majetkových deliktů. S Ivo Vašíčkem jsme několikrát na jeho manipulace upozornili, podařilo se nám dosáhnout odložení schválení některých materiálů, po našem odchodu z DR je Petr Witowski předložil dozorčí radě znova. V tu chvíli už osmi hlasovačům stál v cestě jen Michal Zdeněk, a tak došlo k pokusu o jeho uplacení.“

„Jak z toho ven? Padají různé bizarní návrhy. Myslím, že rezignace ministra školství věc nevyřeší. Kdyby se něco podobného stalo v soukromé firmě, věc by řešili odvoláním dozorčí rady. Při všech výhradách k Petrovi Witowskému musím říci, že ho lze těžko trestat za to, že plní pokyny dozorčí rady a jejího předsedy, a ti jsou s jeho prací spokojeni. Odvoláním části dozorčí rady řešilo zastupitelstvo v podobné situaci v DPP již v roce 2011. A je potřeba připomenout, že to bylo dobré řešení, protože se podařilo strmý růst nákladů DPP na krátkou dobu přibrzdit.“

„Petr Hlubuček by se nikdy nemohl dopustit toho, čeho se dopustil, bez podpory dalších sedmi hlasovačů v dozorčí radě DPP.
Ondra Kališ spočítal, že náklady DPP jsou nadsazené asi o miliardu za rok. Policie řeší jen nepatrný zlomek z této částky.“

„Bylo by potřeba z dozorčí rady odvolat Adam Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petru Kolínskou, Tomáše Mikesku, Jan Marka, Marka Doležala a Jiřího Obitka, kteří jsou s spolu s Petrem Hlubučkem odpovědní za dění v DPP. Měli by být nahrazeni odborníky, vysokoškolské vzdělání v oboru by mělo být podmínkou. Piráti mají k dispozici 4 takové lidi, v dozorčí radě DPP je v současnosti jen jeden z nich, Honza Lička, který je po rezignaci Michala Zdeňka jediným odborníkem mezi 10 členy dozorčí rady DPP, kteří mají politickou nominaci.“

„Vedení Prahy se rozhodlo jinak. Bude vypracován audit, který prokáže, že DPP pracuje podle účetních standardů, systém compliance funguje, sedm hlasovačů v dozorčí radě neexistuje a jednalo se jen o osobní selhání pánů Hlubučka, Augustína, Šteffla a Vejsady. Takových auditů za desítky milionů už má DPP celou knihovnu a jeho náklady strmě stoupají dál.“

„Pomineme-li zástupce zaměstnanců pana Obitka a členy, kteří už z DR odešli, mělo by být odvoláno pět lidí, kteří nejen v případu Mateje Augustína pochybili. Určitě nechci tvrdit, že je Petra Kolínská zkažená, z uvedených pěti lidí určitě udělala pro DPP nejvíc. Určitě by bylo možné její zkušenosti uplatnit ve vedení nějaké méně exponované firmy. Ale pochybení v případě pana Augustína je poměrně závažné a filosofická fakulta obor Český jazyk a literatura není zcela ideální průpravou pro řízení dopravní firmy s investicemi v řádu desítek miliard. DPP potřebuje zkušené odborníky v oblasti stavebnictví, IT, dopravy, konstrukce kolejových vozidel. Členové dozorčí rady by měli být na stejné, nebo vyšší odborné úrovni než ti, kteří zmanipulované zakázky vytvářejí, jinak se nemůže nic změnit.“

„Je potřeba odmítnout snahy o přemosťování dozorčí rady radou HMP, v případě doplňujícího geologického průzkumu metra D to skončilo tragicky. Členové RHMP nemohou mít dostatečný prostor se do hloubky věnovat zakázkám DPP.“

„Do DR je potřeba jmenovat kvalifikované odborníky, kontrolu by měla zajistit transparentnost. Zápisy ze zasedání DR by měly být vytvářeny formou přepisu zvukového záznamu, v maximální míře dovolené zákonem by měly být zveřejňovány. Je potřeba si uvědomit, že třeba ČKAIT má v oblasti Prahy přes 9000 členů a oborná veřejnost může kontrole členů dozorčí rady napomoci. Pokud nenastane konec utajování, DPP se nezmění a miliardy budou utíkat dál.“

Zdroj: Print screen Pirátské fórum
Zdroj: Print screen Pirátské fórum
Zdroj: Print screen Pirátské fórum

Problémy sahají i k Pirátům na Praze 8

Na Praze 8 je jako číslo 6. na kandidátce do zastupitelstva člen dozorčí rady DPP Jakub Jiran. O něm se teď také v souvislosti s korupcí na magistrátě a DPP mluví.

„Vysoko na pirátskou kandidátku byl protlačen dnes již bývalým poslancem Profantem i nestraník Jakub Jiran, člen dozorčí rady Dopravního podniku. Na jedné z veřejných schůzí místního sdružení zmínil, jak pracuje v dozorčí radě. Prý těch tisků je takový objem, že nemá čas to všechno číst a hlasuje podle předsedy dozorčí rady Adama Scheinherra, jak mu předem řekne. Tedy tento pirátský vyslanec v dozorčí radě je ovlivněn a nemůže hlasovat dle svého uvážení,“ uvedl zdroj pod podmínkou anonymity s tím, že stranu opustila právě z důvodu ztráty důvěry v některé z kolegů.

Na stejný nátlak ostatně už dříve upozorňoval i někdejší člen dozorčí rady Michal Zdeněk, který na vlastní žádost raději několik dní před vypuknutím celé kauzy a zatčením náměstka Hlubučka na svou pozici v DPP rezignoval.

Samotný Jiran ale tuto interpretaci odmítá. „Co se týká materiálů pro dozorčí radu, vždy jsem je prošel všechny a posuzoval zejména ze své profesní oblasti, tedy z hlediska práva, auditu, veřejných zakázek. K mnoha jsem měl konkrétní připomínky. Vždy jsem ale hlasoval samostatně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nikoli podle něčího doporučení,“ řekl Jiran.

Připustil nicméně, že v rámci interní debaty o možnostech zlepšení nakládání s majetkovými podíly města, navrhoval vznik oddělení, které by členům dozorčí rady DPP, ale i dalších městských firem zajišťovalo kontinuální odborný servis v oblastech, které jsou průřezové pro starost o městský majetek. Množství materiálů předkládaných dozorčí radě „týden dopředu“, je podle jeho slov velmi obsáhlé.

Jiran působil dříve na ministerstvu obrany, kde měl jako ředitel Odboru vzdušných sil Národního úřadu pro vyzbrojování ministerstva obrany na starosti mnohamilionové zakázky, například na opravy dopravních letadel či simulátor pro lehký bitevník L – 159.

Z kandidátky Pirátů na Praze 8, před vypuknutím korupční kauzy na magistrátě a v DPP, odstoupili současní zastupitelé za Piráty, Alice Hamalová a Martin Staněk. To zjevně naznačuje obavy na důvěryhodnost kandidátky. Staněk k odstoupení řekl:

„Souvisí to i s poměrným snížením počtu nebo aktivity lidí, jejichž jednání považuju za uvěřitelné a důvěryhodné, také se snížením uvěřitelnosti a důvěryhodnosti jednání lidí“.

Jakub Jiran
Zdroj: Piráti Praha 8

Lídr kandidátky a kandidát na starostu na Praze 8 za Piráty Martin Štěrba a také poradce primátora Hřiba na Facebooku napsal:

„Piráti jsou v současné době jediná politická strana, která není spojená s žádnou korupční kauzou. Pevně věříme, že to tak zůstane.“

Primátor Hřib tuto větu následně použil na twitteru a označil ji jako jeden z nezávislých komentářů současné situace, to že ji napsal jeho poradce, ovšem nezmínil:

„Z komentářů:
I když s Piráty člověk třeba politicky nemusí souhlasit, jedno se jim upřít nedá. Na rozdíl od ostatních nejsou spojeni s žádnou korupční kauzou a nekradou.“

Aneb když vás nikdo nepochválí, pochvalte se sám…Bude to voličům v září stačit?

Autor: Redakce Precti.TO, Praha, 22.6.2022

Zdroj:

https://www.facebook.com/piratipraha8/posts/1030648710986483

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1262&t=61773&fbclid=IwAR1bsj452u_p9sGcAZJ23ndky8-CmQzdOsyVYuBOWdcTtg_3c0ZiHo8PQXg

https://www.prahain.cz/politika/musel-hlasovat-podle-scheinherra-expiratka-o-deni-v-dozorci-rade-dpp-ods-ji-chce-chce-kompletne-vymest-mezitim-uz-padaji-dalsi-hlavy-6683.html