Městská část Praha 8 se letos připojila k podpoře Vojenského fondu solidarity umístěním pokladničky na Infocentru ÚMČ Praha 8 při příležitosti konání sbírky ke Dni válečných veteránů…

Symbol této sbírky – vlčí mák – zde lze získat jako poděkování za dobrovolný příspěvek až do 18. 11. 2022.

Vojenský fond solidarity si vzal za své pomáhat vojenským profesionálům a vojákům aktivní zálohy překonávat nelehká a problematická životní období, ve kterých se ocitli ne vlastní vinou. Avšak bez přispěvatelů z řad vojenské a civilní veřejnosti by nic takového nebylo možné.
Více na fondsolidarity.army.cz

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Konec 1. světové války

Dne 11. 11. 1918 dopoledne podepsali zástupci Německa v salonním železničním voze maršála Ferdinanda Foche u Compiégne dohodu o příměří dle požadavku Spojenců. Německo kapitulovalo. Toto datum je považováno za datum konce 1. světové války. V 11.00 hodin ustaly boje. Podmínky tvořilo celkem devět zásadních požadavků, které v praxi znamenaly německou kapitulaci. Následující rok byla svolána do Versailles mírová konference a rozhodla o definitivním poválečném uspořádání v Evropě.

Německo bylo od října 1918 již ve válce samo zcela opuštěné všemi spojenci a jeho konec byl neodvratný. Jeho zástupci přišli za vrchním velitelem dohodových vojsk ve Francii, francouzským maršálem Ferdinandem Fochem, s nabídkou míru. „Nám se válčení zalíbilo,“ zněla maršálova odpověď. Když Němci uvedli, že už nemohou válčit, tak Foch řekl: „Aha, tak vy jdete prosit o mír, to je ovšem něco jiného.“ Maršál Foch přijal německou kapitulaci.

Ke Dni válečných veteránů 11. 11. patří i báseň Na flanderských polích. Její překlad vznikl v roce 2011.

Na flanderských polích

John McCrae

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,

tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde hrob je náš. Však mezi červánky,

na nebi modrém slyšte skřivánky,

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,

že včera žili jsme a byli milováni,

když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:

do vašich rukou vkládáme teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,

my spíme dál na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)

Autor: Redakce Precti.TO, Praha 8, 27.10.2022