Muzeum paměti XX. století pořádá od 5. do 12. dubna 2022 ve výstavním sále smíchovské náplavky setkávání s historií v podobě výstavy o činnosti a plánech muzea i besed na téma rusko-ukrajinské války…

Mimo jiné se lidé budou moci dozvědět více o vztahu dějin a současnosti, falšování historie či významu paměti pro budoucnost Evropy. Program zakončí hudební večer s nadčasovými písněmi Karla Kryla.

„Je sice náhoda, že se výstavní prostor na smíchovské náplavce nazývá Kobka 17, ale je to v případě Muzea paměti XX. století symbolické. Zabývat se poctivě historií znamená především hledat pravdu – a pravda byla v minulém století opakovaně umlčována a zavírána do kobek nejrůznějšího druhu. A bohužel to není jen minulost – v podzemních „kobkách“ dnes sedí také Ukrajinci ve strachu o holý život, ale i desítky Rusů zatčených za odvahu říct veřejně pravdu o brutální válce, kterou jejich země vede,“ uvedla radní hl. m. Prahy a předsedkyně správní rady muzea Hana Kordová Marvanová.

Program bude zahájen v úterý 5. dubna od 15:00 hodin představením Muzea paměti XX. století a od 18:00 hodin debatou o chystané rekonstrukci Domu pážat a připravované stálé expozici muzea.

„Plánovaná expozice se bude zabývat především historickými zlomy spojenými se vznikem, existencí a zánikem Československa. Chceme využít nejen trojrozměrné sbírkové předměty, dobové fotografie a dokumenty, ale také moderní multimediální nástroje, které oslovují především mladou generaci. Chceme přiblížit zejména velké dějiny i dramatické příběhy jednotlivců z období dvou totalitních režimů,“ popsal zaměření připravované stálé expozice vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století Petr Blažek.

Středeční debata na náplavce bude věnována aktuálnímu tématu – historik a ukrajinista David Svoboda bude hovořit o kořenech rusko-ukrajinského konfliktu, o historii Ukrajiny a jejích vztazích s naší zemí. K dispozici bude také pro dotazy z řad veřejnosti. Čtvrteční večer bude Kobka 17 hostit Platformu evropské paměti a svědomí spolu se zástupci polských paměťových institucí, přichystána je i debata pro studenty uvažující o studiu historie.

„Čím déle pozorujeme, jak velmi volně a účelově nakládá oficiální ruská historiografie a propaganda s fakty a událostmi posledních sta let a jak zcela konkrétní tragické dopady to dnes má, tím považuji za důležitější, aby naše muzeum nepřestalo opakovat i notoricky známá fakta a ukazovat především mladým lidem, jak to bylo doopravdy,“ řekl ředitel muzea Jan Kalous.

Týdenní program bude zakončen v úterý 12. dubna tematickým večerem věnovaným výročí narození písničkáře Karla Kryla. Přítomen bude i Vojtěch Klimt, autor dvou knih o Karlu Krylovi, a znít budou Krylovy nestárnoucí písně. Podrobný program celé týdenní akce naleznete na www.mpxx.cz.

Kobka 17 je originální výstavní prostor na smíchovské náplavce a je umístěna v její nejjižnější části přiléhající k Hořejšímu nábřeží, poblíž stanoviště přívozu. Vstup na expozici i všechny doprovodné akce je volný, otevřeno bude ve všední dny od 16:00 do 20:00 hodin, o víkendu od 12:00 do 20:00 hodin. Debaty začínají v 18:00 hodin.

Příloha:

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 3.4.2022