Skupina Letiště Praha za rok 2021 vykázala provozní zisk (EBITDA*) ve výši 145 milionů korun...

Uplynulý rok byl opět náročný kvůli pokračující pandemii onemocnění Covid-19. To v hospodaření významně ovlivnilo také handlingové služby odbavení cestujících i letadel, které poskytuje dceřiná společnost Czech Airlines Handling. Pokles provozu i opětovná částečná nejistota na trhu se dotkly i segmentu údržby letadel, kterou zajišťuje Czech Airlines Technics.

Podle ACI Europe byla letecká doprava v České republice, stejně jako ve Finsku, Velké Británii a Irsku, negativně dotčena nejvíce ze všech evropských zemí. Přestože první čtvrtletí bylo z pohledu počtu přepravených cestujících kritické, v letních měsících se zájem o cestování zejména mezi obyvateli České republiky zvýšil, a Letiště Praha díky tomu za rok 2021 odbavilo téměř 4,4 miliony cestujících.

„I z pohledu provozního hospodaření můžeme být lehce optimističtí, protože jsme se dostali do mírně kladného výsledku a zastavili jsme další prohlubování zadluženosti naší společnosti. Rok 2021 byl rovněž ve znamení obnovování spojení a navýšení počtu frekvencí do již obsluhovaných destinací. Přivítali jsme pět zcela nových dopravců a přidali spojení do šesti nových destinací, včetně vzdálených exotických míst. Svou provozní základnu v Praze v listopadu otevřel německý dopravce Eurowings,“ hodnotí uplynulý rok předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Hrubý provozní zisk (EBITDA) společnosti Letiště Praha, jež provozuje největší mezinárodní letiště České republice, dosáhl 190 milionů korun. Prioritou bylo i nadále zajištění bezpečného a spolehlivého provozu letiště. Menší provoz letiště opět využilo pro modernizace a opravy letištní infrastruktury, které byly v roce 2020 pozastaveny. „Kladli jsme také důraz na udržitelný rozvoj. S tím souvisí i posílení finanční stability celé skupiny. S konsorciem bank jsme uzavřeli úvěrový rámec ve výši sedmi miliard korun. Z poskytnutého úvěru budeme částečně financovat také plánovaný udržitelný rozvoj,“ dodává Jiří Pos.

Společnost Czech Airlines Handling (CSAH), která zajišťuje na Letišti Václava Havla Praha komplexní služby pozemního odbavení cestujících, letadel, nákladu a pošty, dosáhla v roce 2021 hrubé provozní ztráty 47 milionů korun. „I pro nás byl uplynulý rok s přetrvávajícími dopady pandemie velkou výzvou. Přesto se nám podařilo získat nové zákazníky. Jsou mezi nimi letecké společnosti Finnair, EgyptAir. K 1. listopadu 2021 pak německý dopravce Eurowings, který je naším dlouhodobým zákazníkem, otevřel nově v Praze svou bázi se dvěma letadly typu A319. Nadále narůstal segment odbavení cargo letů, což je trend, který sledujeme od počátku pandemie. Czech Airlines Handling, a.s., také uspěla ve výběrovém řízení na využívání letištní infrastruktury a skladování leteckých pohonných hmot. Došlo k podpisu nové smlouvy na plnění letadel se společností ÖMV,“ hodnotí hospodaření společnosti za uplynulý rok předseda představenstva Tomáš Svoboda. Společnost dbá na kvalitu a bezpečnost, což dlouhodobě potvrzuje i mezinárodní certifikace handlingových služeb ISAGO, jejímž je držitelem, a kterou obhájila i v roce 2021.

Hrubý provozní zisk společnosti Czech Airlines Technics (CSAT), která zajišťuje v Praze údržbu a opravy letadel i letadlové techniky, dosáhl za rok 2021 hodnoty 2 milionů korun. „První část roku byla poznamenaná výpadkem zakázek, a to silně ovlivnilo její nastavení. Následně jsme navázali na nově zavedenou službu parkování letadel a rozšířili spolupráci s leasingovými společnostmi jak v segmentu generálních oprav letadlových podvozků, tak i těžké údržby a v druhé části roku díky tomu opět plnohodnotně vytížila všechny kapacity,“ říká k hospodaření předseda představenstva CSAT Pavel Haleš. Stejný trend se potvrdil i v hlavní údržbové sezoně, ve které pokračovala v realizaci zakázek pro smluvní partnery napříč všemi segmenty. Czech Airlines Technics, a.s., získala nové oprávnění a současně i zakázky pro Boeing B737MAX a Airbus A320neo v segmentu těžké údržby a také uzavřela novou dlouhodobou smlouvu s Austrian Airlines. Czech Airlines Technics, a.s., realizovala 33 generálních oprav podvozků, což je nejvyšší počet projektů v historii a v segmentu traťové údržby nově podporuje bázovaného dopravce Eurowings.

Skupina Letiště Praha je tvořena klíčovými společnostmi Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., a Czech Airlines Technics, a.s., Jediným akcionářem dceřiných společností CSAH a CSAT je Letiště Praha, které je stoprocentně vlastněné Ministerstvem financí ČR.

EBITDA klíčových společností skupiny Letiště Praha v roce 2021 činila:

SpolečnostEBITDA (v mil. Kč)2021 vs. 2020
20212020
Letiště Praha190-459+649
CSAH-47-126+79
CSAT**   2-132+134
Skupina celkem145-717+862

*EBITDA  ̶  Zisk před započtením odpisů, úroků a daní

Autor: Redakce Precti.TO, Letiště Praha, 20.6.2022