Praha vyjednala základní podmínky nájemní smlouvy pro stálé umístění Slovanské epopeje v paláci Savarin…

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh základních podmínek pro vznik expozice s dvaceti plátny Slovanské Epopeje od malíře Alfonse Muchy v rámci projektu Savarin u Václavského náměstí. Na podobě dokumentu se domluvilo hlavní město a její příspěvková organizace Galerie hl. m. Prahy se společností Welwyn ze skupiny Crestyl, která přestavbu paláce připravuje. Doba trvání nájmu by měla být minimálně 25 let. Důležitou součástí má být i dohoda o ukončení sporů s umělcovým vnukem Johnem Muchou.

„Slíbili jsme Pražanům, že se o Slovanskou epopej postaráme. Schválená dohoda je dalším milníkem, na jehož obzoru je konec soudního sporu s Johnem Muchou, který se táhne od roku 2016. Částečně tím také splníme původní podmínku Alfonse Muchy a Slovanská epopej bude mít na 25 let vlastní prostor, který jí bude zbudován na míru, než město postaví vlastní výstavní pavilon,“ uvádí radní pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Základní rámec nájemní smlouvy, který pražští radní dnes schválili, navrhuje hlavní principy spolupráce mezi hlavním městem a společností Crestyl, zastoupenou Welwyn company, a. s., na jejichž základě vzniknou prostory v paláci Savarin pro umístění Slovanské epopeje.

Zdroj: Praha.eu

„Toto je první krok k vyřešení letitého soudního sporu. Vážím si toho, že se podařilo nalézt shodu mezi hlavním městem a vnukem Alfonse Muchy na umístění Slovanské epopeje na území našeho města. Tento výjimečný cyklus obrazů od svého vzniku cestuje prakticky po celém světě, a tak jsem rád, že se teď podařilo zajistit jeho návrat do dostatečně důstojných prostor v Praze, jak si to přál sám autor,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Doba trvání nájmu bude stanovena na 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení o dalších 5 let. Počáteční nájemné, které bude hrazeno na základě Smlouvy o nájmu prostor pro epopej, je v současné době odhadováno na maximální částku 20 EUR bez DPH za metr čtvereční měsíčně. Praze však bude náležet část výtěžku z prodeje vstupenek a z dalších aktivit, který bude primárně sloužit k pokrytí nákladů na provoz expozice. Zůstatek bude následně rozdělen mezi hlavní město, případně Galerii hl. m. Prahy a Nadaci Mucha podle pravidel, které budou předmětem další dohody. Společnost Welwyn navíc ponese veškeré náklady na výstavbu stálé expozice.

Hlavní město bude mít kromě toho možnost poskytování krátkodobých výpůjček cyklu obrazů do významných zahraničních uměleckých galerií na dobu nepřevyšujících 6 měsíců, a to po uplynutí 5 let trvání nájmu jednou za 5 let.

Dále dokument také upravuje vztahy mezi Nadací Mucha, jejímž spoluzakladatelem je malířův vnuk John Mucha, a společností Welwyn ohledně umístění rodinné sbírky děl malíře Alfonse Muchy na stejném místě. Výběr uměleckých děl ze sbírky rodiny Mucha by tak měl být vystaven společně se Slovanskou epopejí. V tomto případě bude nájemní smlouva uzavřena za stejných podmínek.

Důležitou součástí schváleného materiálu je v neposlední řadě i nastínění podmínek narovnání sporů mezi hlavním městem Prahou a Johnem Muchou, kdy je základním předpokladem a podmínkou ze strany umělcova vnuka právě umístění pláten v paláci Savarin. Na základě tohoto dokumentu by následně měla být uzavřena dohoda o narovnání, ve které se John Mucha zaváže uznat vlastnictví hlavního města k Slovanské epopeji, ukončit všechna dosavadní soudní řízení a také se i do budoucna zdržet napadání vlastnictví hlavního města k tomuto dílu.

Praha je v současnosti v kontaktu také s Jarmilou Plockovou, která je vedlejší účastníci v rámci dosud ještě pokračujícího soudního řízení. Tato dědička mající rovné postavení jako John Mucha se kloní k názoru, že vlastnictví Slovanské epopeje náleží hlavnímu městu. Z tohoto důvodu se v soudním řízení připojila na stranu Prahy.

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912 až 1926 v ateliéru na zámku Zbiroh na zakázku mecenáše umění a sponzora Charlese R. Crana. Jednotlivě dokončované obrazy v průběhu let byly postupně podmínečně předávány Praze. Hlavní město získalo vlastnické právo k cyklu obrazů od původního majitele pláten, který si u malíře obrazy objednal, zaplatil a poté daroval městu.

V současné době hlavní město epopej dočasně zapůjčilo do zámku v Moravském Krumlově, kde se nacházela už mezi lety 1963 a 2011. Výpůjčka byla v loňském roce uzavřena na pět let za předpokladu, že výstavní prostory musí být v takovém stavu, aby zajistily důstojné a bezpečné prostředí odpovídající umělecké hodnotě díla.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu, 1.2.2022