Na třetí sobotu v únoru připadá Světový den luskounů, jehož smyslem je upozornit na důležitost ochrany těchto jedinečných tvorů…

V současnosti jde o nejvíce nelegálně pašované živočichy světa. Na jejich ohrožení upozorní Zoo Praha bohatým programem pro veřejnost.

Tito jediní šupinatí savci se v případě nebezpečí stočí do klubíčka a vůči lidem tak zůstávají zcela bezbranní. V Africe jsou loveni především pro maso, v Asii je navíc veliká poptávka po jejich šupinách, jež se využívají v tradiční čínské medicíně. Proto se také z Afriky do Asie tyto šupiny ve velkém pašují,“ vysvětluje ohrožení druhu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Dvanáct upytlačených luskounů nabízených k prodeji na tržišti Nkoabang v kamerunském Yaoundé vyfotografoval tuto středu ráno ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Luskouni představují evolučně jedinečnou, starobylou skupinu bezzubých savců příbuzných šelmám, specializujících se na pojídání mravenců a termitů. Pro svůj vzhled připomínající šišku jsou nezaměnitelní – jako jediní savci na planetě, mají tělo pokryté chlupy přetvořenými do podoby šupin, které jsou stejně jako třeba kopyta či drápy jiných živočichů tvořeny keratinem.

Žijí v jižní Asii a v subsaharské Africe, na obou kontinentech jsou masivně loveni. Zejména v Asii se z jejich šupin vyrábějí přípravky, které mají údajně pomoci při kožních nemocech, problémech s plodností či krevním oběhem. Největšími odbytišti jsou Čína a Vietnam. Poté, co byly nadměrným lovem zdecimovány populace asijských luskounů, se pozornost ilegálního obchodu přesunula i na africké druhy. Důsledkem je, že všech osm druhů luskounů je zařazeno na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN do kategorie ohrožený vyhubením, dva dokonce jako kriticky ohrožené.

„Přestože Světový den luskounů zvyšuje povědomí o jejich ohrožení, pokrok v ochraně je stále příliš pomalý. V Zoo Praha se proto snažíme pomoci chránit luskouny různými způsoby hned v několika zemích. V Kamerunu podporujeme strážce chráněných území a v rámci projektu Toulavý autobus se snažíme o omezení lovu osvětou a vzděláváním místních obyvatel. V Laosu a na Sumatře se zase finančně podílíme na výstavbě a chodu záchranných stanic pro luskouny zabavené pytlákům,“ představuje projekty na ochranu luskounů Bobek.

Program na sobotu 19. února:

· Záhadný tvor pokrytý šupinami – savec či plaz?

· Kolik známe druhů luskounů a jak se od sebe liší?

· Z Afriky či Asie?

· Kreativní dílna pro nejmenší aneb fantasii se meze nekladou

· Problematika bushmeatu aneb co na talíř skutečně nepatří

· Etnozoologický výzkum

· Zoo Praha pomáhá, aneb seznamte se s projekty na ochranu luskounů

Akce probíhá od 10 do 16 hodin na terase a uvnitř Vzdělávacího centra poblíž hlavního vstupu do areálu.

Autor: Redakce Precti.TO, ZOO, Praha, 19.2.2022