V Praze byla loni zahájena výstavba téměř 10 000 bytů

Díky zrychlení změn územního plánu i nové výstavbě na brownfieldech je to nejvíce za posledních 20...

Přečtěte si více