Praha uvolní další finance na pomoc dětem i dospělým, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou

Podpořena bude primární prevence i adiktologické služby… Praha připravuje finanční podporu...

Přečtěte si více