V Praze 8 začíná rekonstrukce domu v ulici Na Dlážděnce…

Vznikne tu nová pobytová služba pro lidi s nutností speciální péče i chráněné byty. Tento projekt je dalším krokem hlavního města na cestě k vytvoření kvalitních a dostupných sociálních služeb na území Prahy a ukončení přesunů Pražanů se zdravotním znevýhodněním do zařízení vzdálených od jejich blízkých. Rekonstrukce bude stát necelých 27 milionů korun včetně DPH a měla by trvat přibližně půl roku.

„Hlavní město dlouhodobě trpí nedostatkem služeb pro zdravotně znevýhodněné Pražany, které roky vyváželo do ústavů zřízených komunisty v pohraničí, daleko od jejich příbuzných a přátel. Dospělé a bohužel i děti s chováním náročným na péči metropole nechávala léta žít v psychiatrických léčebnách. Od svého nástupu do funkce proto s úřadem a poskytovateli posilujeme kapacitu služeb, aby tito Pražané mohli zůstat v rodném městě a nekončili ve velkých zařízeních daleko od Prahy,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky.

Zdroj: Praha.eu

V přízemních prostorách domu je v plánu zřízení bytu pro čtyři osoby s těžšími formami autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj a dostatečné soukromí. Tuto sociální službu, která bude začleněna do sítě sociálních služeb hlavního města, by měla provozovat organizace Ruka pro život. V nadzemních podlažích by mělo vzniknout chráněné a samostatné bydlení lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří nepotřebují nepřetržitou péči.

„Jako rodiče těžce postiženého syna si velmi vážíme iniciativy pražského magistrátu zřídit pobytovou sociální službu pro klienty náročné na péči. V minulosti jsme oslovili nespočet poskytovatelů sociálních služeb, přičemž velká část z nich našeho syna odmítla. Uspěli jsme pouze v jednom případě, syn se však nedokázal dostatečně adaptovat na zavedený režim, který byl v zařízení nastaven. V tomto směru si velmi ceníme snahy hlavního města vytvořit sociální službu modelovanou na míru s ohledem na vysoce specifické potřeby klientů, jako je náš syn,“ říká Hana Masopustová, která má dlouhodobý zájem o podobnou službu.

Zdroj: Praha.eu

Bytový dům je umístěn v rezidenční části Prahy 8 a patří k němu zahrada, kterou čeká postupná revitalizace tak, aby byla plně bezbariérová a noví nájemníci tu mohli příjemně trávit čas. „Jsme rádi, že můžeme být u tvorby nových komunitních sociální služeb. Tato služba je vstupenkou do péče 21. století, bude zaměřena na lidi, jejich skutečné potřeby, preferenci a vůli. To vše v důstojném prostředí,“ popisuje Martin Kahánek, pověřený řízením Domova sociálních služeb Vlašská.

Budova Na Dlážděnce sloužila v minulosti jako dům sociálních služeb, od roku 2016 byla prázdná a chátrala. Městská část ji chtěla prodat, to se ale podařilo zvrátit. Dům byl v roce 2020 městskou částí předán zpět do správy hlavního města a svěřen příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Vlašská, která zde ve spolupráci s městem připravila projekt celkové rekonstrukce. Práce by měly stát 26,9 milionů korun včetně DPH, hotovo by mohlo být už letos na podzim. Současně s tím začala příprava provozu služeb, které by v nových prostorách měly začít fungovat od začátku roku 2023.

Autor: Redakce Precti.TO, Praha.eu,13.3.2022