Radní městské části Praha 8 schválili Smlouvu o spolupráci mezi městskou částí Praha 8, Hlavním městem Prahou a společností Konsorcium Rohan, s.r.o...

Smlouva zajišťuje financování výstavby nové základní školy Rohan pro více než 800 dětí.

„Mojí ambicí je vytvoření celistvé, příjemné a funkční čtvrti, proto jsem hned nad počátečními plány zahájil s investorem vyjednávání o jeho spoluodpovědnosti na vytvoření občanské vybavenosti,“ vysvětlil předseda komise pro územní rozvoj a památkovou péči Radomír Nepil (ANO).

V rámci kontribucí prostřednictvím fondu rozvoje Prahy 8, tedy mimo rozpočet městské části, poskytne Konsorcium Rohan na výstavbu školy téměř 123 mil. korun a v rámci dalšího plnění ještě 243 mil. korun. Zbytek ceny doplatí hlavní město.

„První dohoda o spolupráci byla uzavřena již v minulém volebním období a jak projekt nabývá konkrétní tvář, zpřesňovali se i naše požadavky. Výsledkem je smlouva o spolupráci mezi městskou částí Praha 8, hlavním městem Prahou a investorem, kde investor se zavázal k celkovému plnění za více jak 700 mil. korun. V této částce je zahrnuto i nepeněžní plnění kontribucí,“ dodal Nepil.

Všechny smluvní strany jsou si plně vědomi, že ruku v ruce s rozvíjející se oblastí Rohanského nábřeží musí jít i zajištění dostatečné veřejné infrastruktury i občanské a rekreační vybavenosti. Nárůst obyvatel se mimo jiné projeví i v nárocích na kapacity vzdělávacích institucí. 

Proto Praha 8 s dostatečným předstihem připravuje výstavbu nové základní školy, která se stane centrem veřejné vybavenosti nejen plánovaného administrativně-bytového souboru Rohan City, ale bude sloužit i jako místo pro setkávání, sportování a komunitní akce obyvatelům Karlína a dolní Libně.

„Veškeré zadání připravilo oddělení územního rozvoje městské části a veškeré financování je z fondu rozvoje, tedy mimo rozpočet,“ doplnil místostarosta pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti).

Investor se v rámci realizace svého záměru také zavazuje přihlédnout k rozvojovým zájmům městské části Praha 8 v lokalitě Rohanského ostrova, zejména k zajištění dobré pěší prostupnosti mezi stanicí metra Invalidovna a budoucím Parkem Maniny, využití přízemního podlaží budov k zajištění občanské vybavenosti se zaměřením na obchody a služby, k realizaci kvalitního a občany využitelného veřejného prostranství včetně realizace zeleně, zejména dřevin a realizaci environmentálních opatření.

Další informace:

https://www.praha8.cz/Zakladni-skola-Rohan-novy-objekt-pojme-vice-nez-800-deti.html

Autor: Precti.TO, Praha 8, 13.9.2022