V situaci, kdy se uspokojivé dokončení územní studie na straně hlavního města neustále oddaluje vznikla z iniciativy spolku Krásné Kobylisy „Vize sídliště“

Ta byla vytvořena na základě spolupráce mezi odborníky, obyvateli sídliště Ďáblice reprezentovanými členy vedení bytových domů a městské části Praha 8.
 Tato navrhovaná změna územního plánu je určena jednak pro čtvrťové centrum Ládví a nižší centra občanské vybavenosti („Včely“), kde stanovuje koeficienty intenzity využití tak, aby byla ochráněna původní urbanistická koncepce a centra vybavenosti se neproměnila nežádoucím způsobem (například v kapacitní zástavbu a převahou bydlení či administrativy jako v případě dřívějších záměrů vlastníků). 

Dále mění plochy veřejných prostranství u metra Ládví tak, aby lépe odpovídaly jejich cílové podobě a využití dle vize. Navrhovaná změna žádným způsobem neomezí rekonstrukce a užívání stávajících staveb soukromým vlastníkem. V případě, že v budoucnu by objekty občanské vybavenosti získá samospráva, umožní navrhovaná změna díky započtení okolních pozemků jejich rozvoj a mírné navýšení kapacity v intencích radou městské části schválené Vize sídliště Ďáblice.

Kompletní návrh pořízení změny územního plánu – upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice, předložil zastupitelstvu místostarosta a radní pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti). Jeho návrh byl většinou zastupitelů MČ Praha 8 schválen. Návrh nepodpořil hlasováním „pro“ pouze politický spolek Praha Sobě – Osmička žije. 

„Na tomto příkladu se ukazuje, jak je důležité propojení veřejnosti a zastupitelů. Tento důležitý materiál k ochraně Ďáblic a především hlasování na zastupitelstvu MČ Praha 8 ukazuje, že drtivá většina politických stran a hnutí je proti zahušťování Ďáblic a to je silný signál směrem k hlavnímu městu, které musí tento materiál ještě schválit na svém zastupitelstvu,“ uvedl radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (STAN). 

Autor: Redakce Precti.to, Praha 8, 3.12.2021

Více informací na www.krasnekobylisy.cz

Psali jsme zde: