V noci proběhlo cvičení se zaměřením na prověření činností spojených s výstavbou protipovodňových opatření…

Výstavba byla podporována jednotkami SDH a ​​aktivními zálohami
@ArmadaCR.

Za HZS hl. m Prahy se cvičení zúčastnil i ředitel brig. gen. Luděk Prudil.

Autor: Redakce Precti.TO, Hasiči, Praha, 23.10.2022